Azbestu Svěřeneckého Fondu Výplaty pro Mesothelioma Oběti

V mnoha případech, oběti působení azbestu zažili expozice azbestu z několika zdrojů, takže mohou dělat nároky na několika věří. Soudní správci spravují finance a rozdělování důvěry a dodržují přísná kritéria, aby určili, kolik žadatelů o odškodnění obdrží.

Protože věří, musí chránit své finanční prostředky, aby zaplatil všechny současné i budoucí nároky, většina věří zaplatit procento z pohledávky (v rozmezí od 1% do 100%)., Oběti, které jsou nejvíce nemocné (jako jsou pacienti s mezoteliomem), dostávají nejvyšší částku náhrady.

kolik odškodnění mohou oběti mezoteliomu získat z svěřenských fondů?

azbestové fondy byly zřízeny za účelem poskytnutí finanční náhrady pacientům a rodinám, které nejvíce utrpěly expozicí. Každá důvěra stanovila podmínky vyplácení na základě předpokládaných lékařských a expozičních kritérií. Podmínky stanoví, zda nárok na náhradu škody.

při určování správců osad azbestových svěřenských fondů přezkoumávají nároky vůči společnostem s poruchou., Obecně platí, že některé faktory, které ovlivňují úroveň kompenzace zahrnují následující:

 • Diagnostika
 • Náklady na zdravotní péči a péči
 • Ztracené mzdy, včetně potenciální zisk
 • Dluhu vůči zdravotní stav
 • Fyzická bolest a utrpení,
 • úmysl a nedbalost, které se na-vina společnosti
 • Rodinný stav
 • Věk dětí
 • Ztráta rodinné vztahy

Získejte Zdarma Odškodnění Průvodce

Dozvědět se více o právní možnosti pro mesothelioma oběti a jak získat odškodnění.,

Získejte Zdarma Průvodce

Svěřenecký Fond žádost o Platbu Procenta

svěřeneckého fondu žádost o platbu procento silně ovlivňuje, jak moc odškodnění někdo zraněn tím, že expozice azbestu může přijímat z úspěšné žádosti z azbestu svěřenského fondu. Například, pokud osoba nebo jejich milovaný má nárok na $100,000 na základě splátkového kalendáře trustu za jejich stav, svěřenský fond s procentem platby 25% by zaplatil $ 25,000.,

svěřenské fondy pro vypořádání azbestu jsou postaveny s úmyslem poskytnout náhradu úspěšným žadatelům co nejdéle. Procento platby se může časem zvýšit nebo snížit a správce svěřenského fondu provede tyto úpravy, aby jim pomohl vyrovnat očekávané nároky s jejich skutečnými nároky.

co se stane, když se změní procento platby?

 • pokud se procento platby zvýší, žadatelé, kteří dříve obdrželi platby, by měli obdržet další peníze, které představují zvýšení procentního podílu platby.,
 • Pokud procento platby klesne, žadatelé, kteří již obdrželi platby, mají právo ponechat si plné platby.

průměrné množství azbestu svěřenecké fondy zaplatili šel dolů o 50%, podle 2016 článku „Uncloaking Úpadku Důvěry Piliny V Azbest soudní Spory: Vyvracení Mýtů O Transparentnosti“ v Mealeymu je Azbest Bankrot Zpráva.

konzultace se zkušeným zástupcem svěřenského fondu mesothelioma vám může pomoci orientovat se ve vašem nároku, počínaje kontrolou nároku.,

Druhy pohledávek Recenze

Většina azbestu vypořádání fond tvrdí, začít s konzultací mezi obětí a kvalifikovaného mezoteliomu právník (Viz nároky procesu níže). Poté, co získal potřebné informace, mesothelioma právníci předložit dokumentaci k důvěře pro přezkoumání nároků. Recenze se mohou stát jedním ze tří způsobů:

zrychlená recenze

zrychlená recenze umožňuje rychlé vypořádání pohledávek, takže oběti azbestu a rodinní příslušníci mohou získat rychlý přístup k penězům na vypořádání.,

prostřednictvím urychleného procesu musí žadatelé splnit kritérium stanovené fondem, které zahrnuje lékařské důkazy a historii expozice na pracovišti. ER je pro žadatele považován za méně zatěžující, protože přezkum je založen na snadno identifikovatelných lékařských a expozičních kritériích. Jakmile správci ověří informace, žadatelům je nabídnuta pevná částka vypořádání.

výše výplaty závisí na velikosti důvěry., Například, Owens Corning, jeden z největších azbestu věří v provozu dnes, stanovila následující plánované hodnoty pro ER částky vypořádání:

stejně Jako u jiných azbestu vypořádání svěřenecké fondy, Owens Corning platí pouze určité procento z částky vypořádání umožnit dostatek prostředků pro všechny žadatele. Poslední procento Owens Corning, založené v roce 2018, je 11, 1%. Podle procentního podílu 11.1%, Owens Corning platí $23,865 pro mezoteliomové nároky.,

Pokud správci zjistí, že žadatel nesplňuje normy pro odškodnění prostřednictvím ER, může se žadatel rozhodnout pro individuální přezkum.

Jednotlivé Recenze (IR)

Pokud žádost nesplňuje důvěra je podezřelé lékařské a expozice kritéria a žádost je zamítnuta, žalobce může eskalovat jejich případě individuálního hodnocení. Žadatelé, kteří hledají významnější částky vypořádání (větší, než poskytuje zrychlený přezkum), se také mohou rozhodnout pro individuální přezkum.,

ir nároky mohou získat více či méně finančních prostředků pro žadatele, v závislosti na zkouškách a rozhodnutí správců., Při přezkoumání případů, správci podívejte se na faktory, které zahrnují:

 • Žadatel je věk, zdravotní postižení, postavení v zaměstnání, narušení rodinného života a bolest a utrpení,
 • Důkazy o tom, že žalobce zranění byla způsobena tím, že materiály obsahující azbest se přímo týkají dané společnosti
 • Průmysl expozice
 • Výsledky jiných podobně umístěných nároky

IR procesu je známo, že trvat déle než ER, takže to nemusí být nejvhodnější pro žadatele, kteří potřebují finanční prostředky ihned.,

pro ty, kteří mají vážnou nemoc (mezoteliom) a potřebují finanční prostředky okamžitě, může mimořádný nárok poskytnout finanční úlevu.

Mimořádná Tvrzení

Žadatelé, kteří splňují podezřelé lékařské a expozice kritéria pro přednostní pohledávky a expozice je výsledkem jednoho zaměstnavatele (nebo produktu), jsou způsobilé pro mimořádné tvrdí, recenze. Žadatelé mohou přijmout nabídku vypořádání nebo přejít k rozhodčímu řízení.,

nároky azbestového svěřenského fondu vs soudní spory

žadatelé zranění expozicí azbestu nebo jejich blízcí často porovnávají azbestové svěřenské fondy vs soudní spory při vymáhání náhrady za jejich zranění.

Mezoteliomové soudní spory vyžadují, abyste podali papírování žalující výrobce azbestu za neoprávněnou expozici. Poté může výrobce azbestu nabídnout řešení, které zabrání Soudnímu případu., Jinak, tento případ bude obvykle jít k soudu, což může vyžadovat několik soudu a může být předmětem jednoho nebo více odvolání rozsudku, který ovlivňuje, jak dlouho to trvá obdržet náhradu škody. Mezi další věci, které ovlivňují odškodnění, patří započtení a předchozí soudní případy, které určuje stát, ve kterém je nárok podán.

Pokud máte nárok na nároky vůči více výrobcům azbestu, částka, kterou obdržíte od každého, může být ovlivněna vaší kompenzací od druhého. Některé státy umožňují propouštění.,

azbestové svěřenské fondy byly vytvořeny k ochraně azbestových výrobců, kteří podali návrh na bankrot před soudními spory. Pokud je váš nárok proti výrobci azbestu, který vyhlásil bankrot, nemůžete je za tento nárok žalovat, ale v případě potřeby můžete požadovat náhradu z jejich svěřenského fondu azbestu.

získat odškodnění prostřednictvím svěřeneckého fondu pohledávky je obvykle rychlejší než mezoteliom osady, protože o tom, jak proces funguje. Přečtěte si další informace o tom, jak podat azbest svěřenského fondu nároky níže.,

Jak podat Reklamaci Proti Azbestu Svěřeneckého Fondu

Azbestu rakoviny oběti, které sice tvrzení proti úpadku svěřenecké fondy musí být schopen poskytnout rozsáhlou dokumentaci, aby prokázal expozice a nemoci. Většina žadatelů si vybrat spolehnout se na odborníka azbestu a mezoteliom právníci podat složité nároky.

obecně platí, že nároky proces lze rozdělit do čtyř-krok systém:

 • podat stížnost – Během této počáteční vyšetřovací krok, žalobci a jejich zástupci výzkumu všech možných zdrojů azbestu týkající se žadatele onemocnění., Shromážděné informace budou mimo jiné obsahovat podrobnosti o úrovni onemocnění, historii povolání (včetně dat a míst) a vojenské službě. Žadatelé určit, zda urychlené nebo individuální přezkum nejlépe vyhovují jejich potřebám.
 • Rada přezkum pohledávek – Správci přezkoumání dokumentace a důkazy založené na třech recenzi postupy — urychlené, jednotlivé nebo mimořádné. Poskytnuté informace používají k faktickému určení nároku (viz výše uvedený přezkum nároků). Všechny žádosti jsou přezkoumány na základě prvního, prvního (FIFO).,
 • likvidace pohledávek – po ověření nároku je přidělena peněžní částka. Urychlené nároky jsou přiřazeny předem stanovenou částku, zatímco individuální a mimořádné nároky mohou být sjednány. Všechny nároky podléhají procentu platby, který se mění na základě počtu žadatelů o jednotnou důvěru.
 • platba – jakmile je nabídnuta peněžní nabídka, žadatelé mají stanovený počet dní (obvykle 30) k přijetí nároku. Finanční restituce lze zaslat formou automatického bankovního vkladu.,

Svěřenecký Fond Tvrdí, Omezení

Reklamace musí být podány v určité lhůtě po stanovení diagnózy azbestu-příbuzné nemoci dostávat náhradu od azbestu věřit.

promlčení na mesothelioma tvrzení je ovlivněn promlčení ve státě, kde došlo expozici, která je uvedena, nebo rafinovaný v důvěře distribuční postupy (TDP) pro každý věřit., Žadatelé mají obvykle dva nebo tři roky po jejich diagnózu nebo smrt jejich blízkých na náhradu škody, ale měl by se poradit TDP pro další informace o statutu rozhodné pro jejich situaci. Pokud se vyskytne více nemocí souvisejících s azbestem, každý podléhá svému vlastnímu promlčení.

I když máte nárok na odškodnění na základě všech ostatních kritérií pro důvěru, není podání v rámci jejich promlčení činí nezpůsobilé pro odškodnění.,

Největší Azbestu Svěřenecké Fondy

v Současné době, asi 30 miliard dolarů je držen v 60 aktivní azbestu svěřenecké fondy tvoří po-zavinění společnosti podala Kapitola 11 konkurzní. Svěřenské fondy umožňují společnostem pokračovat v každodenním provozu při manipulaci s nároky na azbest. Správní rada zřízená soudy spravuje každou důvěru.

první důvěra vytvořená v roce 1987 byla od Johns-Manville Corporation, největšího poskytovatele a výrobce azbestu na světě. Když byla důvěra dokončena, byla financována 2,5 miliardy dolarů., Od té doby bylo založeno několik dalších svěřenských fondů s miliardami dolarů.

FACT Act

the FACT Act (zkratka pro Furthering azbest Claim Transparency Act) je navrhované nařízení, které ovlivňuje transparentnost výplaty azbestového svěřenského fondu.

Lidé ve prospěch tohoto nařízení, se domnívají, že požadavek na sdílení informací o fondu nároků a výplaty s veřejností. Primární výhodou je zabránit žadatelům v podání plné nároky s více svěřenských fondů, což má vliv na částku v důvěře k dispozici pro ostatní.,

Lidé se proti TOMU Aktu pocit, že tato transparentnost může vést k precedentu, který poškozuje celkovou náhradu obdržel.

jedná se o nařízení, které bylo navrženo v roce 2017 a dosud neprošlo. Mezitím Ministerstvo spravedlnosti nadále zvyšuje kontrolu nad azbestovými svěřenskými fondy, aby zajistilo, že jsou řádně spravovány a že lze identifikovat podvodné nároky.

s rostoucí regulací a mnoha důležitými faktory přispívajícími k úspěchu azbestového svěřenského fondu je důležité konzultovat zkušeného právníka, aby diskutoval o vašem nároku., Azbest expozice právníci mohou využít své znalosti minulých osad azbest svěřenského fondu a vás provede procesem, který vám pomůže získat náhradu, kterou si zaslouží za vaše zranění.,

zjistěte, zda máte Nárok

Vyplňte náš rychlý formulář a uvidíme, jestli máte nárok na svěřeneckého fondu odškodnění

Zkontrolovat

Přezkoumána Daniel Wasserberg

Zástupce a Na Místě Právní Obhájce

Daniel Wasserberg byl v New Yorku metropolitní oblast „Super Právník Vycházející Hvězdy“ od roku 2013 do roku 2018 (advokáti pod 40 let věku), a Super Právník v roce 2019. V roce 2017 byl Daniel jmenován „Top 100 Civil Litigator“ organizací National Trial Lawyers organization., Toto uznání je zřídka udělováno advokátům mladším 40 let. Daniel je hrdý na to, že se nazývá soudním právníkem, a často je požádán, aby promluvil na shromážděních předních právníků národa, z obou stran baru.

Další informace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *