„false consensus effect“: egocentrické zkreslení sociální percepce a atribuční procesy

Důkazy od čtyř studií ukazuje, že sociální pozorovatelé mají tendenci vnímat „false consensus“ s ohledem na relativní rozšířenosti jejich vlastní odpovědi. Bylo prokázáno, že v sociálních závěrech pozorovatelů existuje související zaujatost., Tak, hodnotitelů odhaduje konkrétní odpovědi byly poměrně časté a poměrně neprůkazné týkající se herců rozlišovací osobní dispozice, když odpovědi na otázku byly podobné jejich vlastní odpovědi; odpovědi, které se liší od těch na hodnotitelích, naopak, byly vnímány jako relativně méně časté a odhaluje herce. Tyto výsledky byly získány jak v dotazníkových studiích prezentujících subjekty s hypotetickými situacemi a volbami, tak v autentických konfliktních situacích., Jsou diskutovány důsledky těchto zjištění pro naše chápání jevů sociálního vnímání a pro naši analýzu odlišného vnímání herců a pozorovatelů. Konečně, kognitivní a percepční mechanismy jsou navrhované, které by mohly účet pro narušení vnímáno konsensu a pro odpovídající předsudky v sociálních závěr a atribuční procesy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *