Hypergeometrické rozdělení

Hypergeometrické distribuce, statistiky, distribuční funkce, ve které výběry jsou vyrobeny ze dvou skupin bez nahrazení členů skupiny. Hypergeometrická distribuce se liší od binomické distribuce v nedostatku náhrad. Proto se často používá při náhodném odběru vzorků pro statistickou kontrolu kvality. Jednoduchým každodenním příkladem by byl náhodný výběr členů týmu z populace dívek a chlapců.,

v symbolech nechte velikost populace vybrané z be N, S K prvky populace patřící do jedné skupiny (pro pohodlí, nazývané úspěchy) a N − k patřící do druhé skupiny (nazývané selhání). Dále nechte počet vzorků odebraných z populace být n, takový, že 0 ≤ n ≤ n., Pak pravděpodobnost (P), že číslo (X) prvky převzaté z úspěšné skupiny se rovná nějaké číslo (x) je dánapomocí notace binomické koeficienty, nebo pomocí faktoriálu notaci,

průměr hypergeometrické rozdělení je nk/N, a rozptyl (čtverec směrodatné odchylky) je nk(N − k)(N − n)/N2(N − 1).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *