Pochopení Ingress a Egress v oblasti nemovitostí

když je nemovitost zakoupena, kupující často dělají několik předpokladů. Kupující předpokládají, že budou moci nemovitost využít. Kupující také předpokládají, že mohou vstoupit a opustit nemovitost. Práva na vstup a výstup z nemovitosti však mohou být oddělena od vlastnictví nemovitosti. Ingress je definován jako právo vstoupit do majetku a egress je definován jako právo opustit vlastnost. Jiní mohou také potřebovat nebo mají právo na vstup nebo výstup na váš majetek., Není-li náležitá péče věnována pochopení a zajištění těchto práv, mohlo by to znamenat katastrofu pro obchodní transakci s nemovitostmi.

Ingress, Egress and Easements

práva na vstup a výstup jsou často zajištěna věcnými břemeny. Věcné břemeno je zákonné právo na omezené užívání majetku jiného. Možná budete potřebovat přístupové břemeno k překročení majetku někoho jiného, abyste mohli vstoupit nebo opustit svůj vlastní majetek. Možná budete potřebovat věcné břemeno na soukromé silnici, která vám umožní přístup k nemovitosti a zajistí, že se dostanete na hlavní silnice v této oblasti., Pokud existuje společná příjezdová cesta,možná budete potřebovat věcné břemeno, které vám umožní používat.

věcná břemena by měla být oficiálně zaznamenána, stejně jako byste oficiálně zaznamenali titul do nemovitosti. Obvykle máte možnost prodat věcné břemeno spolu se skutkem do nemovitosti.

ostatní mohou mít na vašem majetku věcné břemeno, které jim dává právo na vstup a výstup. Jedním z typických příkladů je věcné břemeno užitkové společnosti mají na většině nemovitostí. Toto věcné břemeno jim umožňuje vstoupit do nemovitosti pro kontrolu měřidel a opravu nebo výměnu zařízení nezbytných pro práci linky., Často není nutné, abyste věcné břemeno udělili užitkové společnosti, protože ve většině jurisdikcí existuje věcné břemeno.

zvláštní vydání majetku s pozemkem

některé pozemky jsou vnitrozemské. Nemají přístup k veřejnosti. Pozemky s pozemky lze nalézt kdekoli. Ve venkovské oblasti, kde velký vlastník půdy rozděluje svou půdu na menší parcely, mohou být některé parcely vnitrozemské. V městském a příměstském prostředí není neobvyklé najít malý obchod nebo jiný komerční podnik obklopený jinými podniky., Malý obchod může být pronajímán svými sousedy.

Pokud vlastnická nemovitost již nemá věcné břemeno nad sousedním majetkem, budete muset před nákupem nemovitosti zajistit věcné břemeno nebo jiné právo na vstup a výstup. V opačném případě riskujete spáchání trestného činu nedovoleného vniknutí pokaždé, když vstoupíte nebo opustíte svůj vlastní majetek.

pronajímaný komerční majetek v mnoha jurisdikcích nepřichází s automatickým přístupem k sousedním nemovitostem., Věřitelé budou vyžadovat důkaz o právu na vstup a výstup jako součást podmínek vydání úvěru na nákup komerčních nemovitostí.

sousední vlastníci půdy mohou prodat přístupové věcné břemeno. Někdy sousední vlastníci půdy budou chtít omezit přístup věcné břemeno dává vlastníkovi nemovitosti. Věcná břemena však obvykle nejsou dobrým způsobem, jak přísně omezit přístup. Pokud jsou potřeba limity namísto poskytnutí věcného břemene, sousední vlastník nemovitosti by měl zvážit jiný typ dohody.,

Jak Zabezpečit Ingress a Egress Bez věcné Břemeno

Protože podle zákona věcná břemena mohou jak dát široké právo na přístup z pohledu souseda a příliš úzký právo z hlediska věcného břemene držák, často jiné typy opatření fungovat lépe pro zajištění práv ingress a egress.

vlastníci pozemků nebo jiných obtížně přístupných pozemků si mohou přát, aby práva na vstup a výstup byla součástí listiny namísto jako samostatného věcného břemene. To poskytuje majiteli nemovitosti s omezeným přístupem několik výhod., Usnadňuje proces dokumentování práv. Pokud majitel prodá nemovitost později, s právy výslovně uvedenými v listině bude budoucí kupující v pohodě. S práva ingress a egress se uvádí, jako součást skutek na majetku, je nejsnazší dosáhnout při nákupu přístup-omezený pozemku z pozemku, který vlastní také sousední nemovitost, kterou bude muset překonat, aby se dostat k vaší nemovitosti.

někdy majitel nemovitosti bude chtít smlouvu o užívání půdy., Smlouva o užívání půdy je smlouva, která stanoví konkrétní povinnosti a povinnosti mezi oběma stranami. Smlouvy o využívání půdy by měly být zaznamenány s krajem, stejně jako je zaznamenáno věcné břemeno. Dohoda o využívání půdy dává stranám velkou flexibilitu při určování toho, kolik přístupu bude uděleno. Dohoda o využití půdy může omezit tonáž nákladních automobilů, které mohou překročit sousední majetek, nebo jakékoli limity, na které obě strany souhlasí. Smlouva o užívání půdy také obvykle výslovně uvádí, co musí vlastník nemovitosti s omezeným přístupem zaplatit za údržbu všech silnic.,

Ingress, Egress a Due Diligence

ověření práv na vstup a výstup je nezbytnou součástí procesu due diligence při nákupu nemovitosti. I když se zdá, že přístup je zřejmý, je třeba vysledovat zdroj práv ingress a egress. Nejen, že věřitel může takové záruky vyžadovat, ale také pomáhá vyhnout se pozdějším právním potížím.

část procesu vyhledávání titulů by měla zahrnovat dokumentování práv ingress a egress. Tato práva by měla být na listině, ve formě zaznamenaného věcného břemene nebo smlouvy o užívání půdy., Pokud titul vyhledávání nelze najít nahraný dokument, kterým se stanoví ingress a egress práva, prodejce bude muset prokázat, že on nebo ona má tato práva a explicitně sdělit kupujícímu jako součást transakce.

tyto kroky mohou být potřebné, i když vlastnost není vnitrozemský., Pokud veřejný přístupový bod je vzdálený k té části nemovitosti, která je nebo bude vyvinut, nebo určitých povětrnostních podmínek, aby veřejný přístupový bod neprůchozí určitých obdobích, to je rozumné mít věcné břemeno nebo využívání půdy dohodu se sousedem, že poskytuje více spolehlivé a praktické přístup k majetku.

závěr

práva na vstup a výstup jsou nezbytná pro plné využití jakéhokoli majetku. V tomto článku jsme hovořili o ingress, egress, a věcná břemena do hloubky, stejně jako alternativy k věcným břemenům., Zajištění toho, abyste pochopili, jaká práva máte vůči majetku svého souseda, jakož i jaká práva mají ostatní vůči vašemu majetku, je klíčovou součástí procesu due diligence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *