Hvad er en stille titel handling?

Florida stille Titel advokat

en procedure for at etablere en persons ret til ejerskab af fast ejendom mod en eller flere negative sagsøgere.

En indsats for at stille titel er en retssag indgivet i henhold til Kapitel 65 i Florida Vedtægter (med titlen “Beroligende Titlen”) i Kredsløb Retten til at etablere ejerskab af fast ejendom (jord og bygninger anbragt på land)., Sagsøgeren (generelt sagen er anlagt af ejeren af emnet ejendom) i en stille titel handling søge optagelse af en retsafgørelse, der forhindrer enhver navngivet respondent(henviser til den eller de parter, der er “navngivet” på retssagen) fra at fremsætte eventuelle efterfølgende krav til emnet ejendom.

stille Titel handlinger er absolut nødvendigt, fordi for at formidle Titel (sælge ejendommen), skal man være i stand til at sælge ejendommen fri og fri for eventuelle hæftelser (med henvisning til panterettigheder, domme osv.). I henhold til Florida statut 65.,021 (2), hvis det lykkes i den helt titel handling, retten vil udstede en formel dom underskrevet af dommeren, der vil blive indgivet til fast ejendom optegnelser i det amt, hvor emnet ejendom er beliggende. Dommen skal fjerne enhver påstået sky på titel og” stille ” ejendomsejerens titel til ejendommen, hvilket gør den både forsikres (fra et titelsynspunkt) og omsættelig (hvilket betyder, at ejendomsejeren er i stand til at sælge ejendommen fri og fri for eventuelle titelspørgsmål).

en stille Titel kulør er også ofte tid benævnt en kulør til at fjerne en sky på titel., En sky er ethvert krav eller potentielt krav på ejerskab af ejendommen. En sky på titel kan være et krav om fuldt ejerskab af ejendommen eller et krav om delvis ejerskab, såsom et utilfreds pant, dom eller pant i et beløb, der ikke overstiger ejendommens faktiske værdi., En ejendomsret til fast ejendom kan betragtes som overskyet, hvis sagsøgeren (ejendomsejeren) muligvis skal forsvare deres fulde ejerskab af ejendommen i retten mod en part i fremtiden, der kan kræve en interesse eller en ejerskabsinteresse (såsom i kraft af et pant, dom, pant eller anden besvær).

en ejendomsejer kan anlægge en stille titelhandling, uanset om respondenten (igen med henvisning til den eller de parter, der er nævnt i retssagen) hævder en bonafide ret til at få besiddelse af lokalerne., Husk, at en stille titelhandling ikke indeholder bestemmelser om nogen monetær tildeling eller erstatning, der skal betales til ejeren, der bringer en stille titelhandling. En stille titel handling er simpelthen en retssag designet til at rydde titel til jord og fjerne eventuelle skyer på titel på Florida fast ejendom. En stille titel handling kan ikke fjerne eller rydde op alle krav, der kan rejses mod emnet ejendom. For eksempel vil en føderal skat Lien generelt overleve en stille titel handling.,

en Florida stille titel handling vil ikke have 100% ryddet titlen til emnet fast ejendom, medmindre og indtil:

  1. en stille Titel retssag er blevet indgivet og tjent og afgjort af retten., Dette krævede, at grundig research er blevet foretaget for at tage højde for eventuelle og alle mulige krav, der kan rejses mod den ejendom)
  2. Enhver og alle superior-tilbageholdsret har været tilfreds skriftligt
  3. En skriftlig dom er blevet underskrevet af Retten og er registreret i de Offentlige Registre i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende,
  4. En titel forsikring tegningsgarant har bekræftet, at alle potentielle ansøgere til ejendommen er blevet ordentligt tegnede sig for i den retssag, og at disse potentielle krav er blevet fjernet, eller tilfredse.,

Hvad er de typiske omkostninger ved indgivelse af en stille titelhandling?:

omkostningerne i forbindelse med indgivelse af en stille titel handling i Florida omfatter sådanne ting som Retten krævede sag arkivering gebyr, der spænder mellem $300 og $450, afhængigt af det amt, hvor sagen er indgivet. Der er også titel søgning afgifter på ca $125 og offentliggørelse afgifter på ca $ 150. Hvis det kræves, kan en Guardian Ad Litem (“GAL”) muligvis udpeges, i hvilket tilfælde GAL-gebyret varierer fra Mellem $300 og $600 afhængigt af sagens kompleksitet.,

Hvis du eller nogen, du kender, har spørgsmål vedrørende en stille titel i Florida, skal du kontakte Bakalar & Associates, P. A. I dag.

Den fulde ordlyd af 2016 version af Kapitel 65 i Florida Statuer, der er vist nedenfor, og er vist for at gøre læseren opmærksom på alle de snørklede og krav i et Helt Afsnit handling:

KAPITEL 65
BEROLIGENDE TITEL

65.011 Fast ejendom; visse jurisdiktion over.
65.021 fast ejendom; fjerne skyer.
65.031 fast ejendom; fjerne skyer; sagsøgere.
65.041 fast ejendom; fjerne skyer; tiltalte.
65.,051 fast ejendom; fjerne skyer; joinder.
65.061 stille Titel; yderligere middel.65.071 stille titel; gerninger uden sammenføjning af kone, når de adskilles i 30 år.
65.081 skat titler; quuieting Titel.
65.011 fast ejendom; visse jurisdiktion over.,reof, eller af to eller flere, der påstår at eje den samme jord eller en del deraf under en fælles titel mod mere end én person eller et selskab optager eller gøre krav på ejendomsretten til den jord eller en del heraf negativt til sagsøger, om tiltalte hævder, eller hold under en fælles titel eller ikke; og skal bestemme titlen af sagsøger mod tiltalte, og indtast dom stilne titel, og tildeling besiddelse at sagsøger er berettiget hertil, og kan komme påbud, midlertidigt eller permanent, udpege modtagere, og indtaste ordrerne om omkostninger, som er nødvendige for at beskytte parternes rettigheder.,

historie.- s. 1, ch. 3884, 1889; RS 1500; GS 1949; RGS 3212; CGL 5004; s. 20, ch. 67-254.
Bemærk.- Tidligere s. 66.10.
65.021 fast ejendom; fjerne skyer.—Chancery domstole har kompetence i sager, der anlægges af en person eller et selskab, uanset om det er i den faktiske besiddelse eller ikke, hævder, juridiske eller rimelige ejendomsretten til jord mod enhver person eller virksomhed ikke i den faktiske besiddelse, der har, ser ud til at have eller krav negative retlige eller retfærdige ejendom, interesse for, eller krav derpå, til at fastlægge en sådan ejendom, interesse for, eller krav og stille eller fjerne skyerne fra ejendomsretten til jord., Det er ingen hindring for lettelse, at titlen ikke er blevet retsforfulgt ved lov, eller at der kun er en retssag mod hver side af kontroversen, eller at det ugunstige krav, ejendom, eller renter er ugyldig i ansigtet, eller skønt ikke ugyldig i ansigtet, kræver ekstrinsiske beviser for at fastslå dens gyldighed.

historie.- s. 1, ch. 4739, 1899; GS 1950; RGS 3213; s. 1, lm. 10223, 1925; CGL 5005; s. 2, ch. 29737, 1955; s. 20, lm. 67-254.
Bemærk.- Tidligere s. 66.11.
65.031 fast ejendom; fjerne skyer; sagsøgere.,—En aktion i chancery for at stille ejendomsret til eller rydde en sky fra jord kan opretholdes i ejerens eller enhver tidligere ejers navn, der berettigede titlen. Alle lande, hvis titel er underlagt en fælles mangel, kan omfavnes i en handling uanset antallet af eksisterende juridiske eller retfærdige ejere.

historie.- s. 1, ch. 10221, 1925; CGL 5006; s. 20, lm. 67-254.
Bemærk.- Tidligere s. 66.12.
65.041 fast ejendom; fjerne skyer; tiltalte.,—Ingen person, der ikke er part i sagen, er bundet af en dom, der er til skade for hans eller hendes interesser, men enhver dom, der er gunstig for personen, til fordel for den pågældende person i omfanget af hans eller hendes juridiske eller retfærdige Titel.

historie.- s. 2, ch. 10221, 1925; CGL 5007; s. 20, lm. 67-254; S. 345, lm. 95-147.
Bemærk.- Tidligere s. 66.13.
65.051 fast ejendom; fjerne skyer; joinder.,—To eller flere personer, der er interesserede i at fjerne en sky fra eller beroligende ejendomsretten til jord som mod de samme skyer eller negative anprisninger kan deltage som sagsøgerne i en enkelt handling for at fjerne sådanne skyer eller stille den titel, selv om deres interesser, forholde sig til separate jorder eller dele heraf.

(1) jurisdiktion.,ore personer, der hævder at eje det samme land, eller nogen del deraf under en fælles titel mod alle personer eller selskaber, der hævder, adkomst til eller besætter landet negativt til sagsøger, om tiltalte hævder, eller hold under en fælles titel eller ikke, og skal bestemme titlen af sagsøger og kan afsige dom stilne titel og tildeling besiddelse, til den part, der er berettiget hertil, men hvis der er nogen sagsøgte er i den faktiske besiddelse af nogen del af landet, en nævningesag kan være krævet af en anden part, hvorefter retten træffer afgørelse om et problem i ejectment, at sådanne lande for at være lavet og prøvet af en jury., Bestemmelse om retssag ved jury påvirker ikke handlingen på nogen lande, der ikke hævdes at være i den faktiske besiddelse af nogen tiltalte. Retten kan træffe endelig afgørelse uden at afvente afgørelsen af udkastet.

(2) grunde.,nt i et land, hvor en del af arealet er beliggende, til at have overdragelse eller anden dokumentation for kravet eller titel aflyst og cloud fjernet fra titlen, og til at få hans eller hendes titel beroliget, om en sådan reelle ejer er i besiddelse af eller ikke er eller er i fare for at blive forstyrret i hans eller hendes besiddelse eller ikke, og uanset om sagsøgte er hjemmehørende i denne stat eller ikke, og om den titel har været ført proces i henhold til loven eller ikke, og om de negative krav eller adkomst eller interesse er ugyldig på sit ansigt eller ikke, eller hvis den ikke er ugyldig på sit ansigt, at det kan kræve ydre beviser til at godtgøre sin gyldighed., En værge ad litem udnævnes ikke, medmindre det bekræfter, at mindreåriges interesse, personer med usundt sind, eller straffedømte er involveret.

(3) afsporing af titel.—Sagsøger skal deraign hans eller hendes titel fra den oprindelige kilde eller for en periode på mindst 7 år inden indgivelsen af klage, medmindre retten bestemmer andet, dirigerer, indstilling frem bogen og side af registreringer, hvor ethvert instrument, der påvirker titlen registreres, hvis det er registreret, medmindre sagsøger krav, der opstår fra en fælles kilde med sagsøgte.

(4) dom.,—Hvis det ser ud til, at klageren har retlig adkomst til den jord, eller er det en retfærdig ejer heraf, som er baseret på en eller flere af de grunde, der er nævnt i punkt (2), eller hvis en standard er indtastet mod sagsøgte (i hvilket tilfælde ingen beviser, der skal træffes), retten skal afsige dom at fjerne de påståede skyen fra ejendomsretten til jord og for evigt beroligende titlen på sagsøger og de, der hævder, under ham eller hende, siden begyndelsen af action og adjudging sagsøger at have en god gebyr enkel titel til nævnte land eller den rente, og derved ryddet af cloud.

(5) optagelse af endelige domme.,- Alle endelige domme kan registreres i det eller de amter, hvor jorden er beliggende og fungerer til at optjene titel på samme måde, som om en transport blev udført af en særlig dommer eller kommissær.

(6) operation.- Dette afsnit er kumulativt med andre eksisterende retsmidler.,ily få en opløsning af et ægteskab til at klare titlen til hinder for, at hans kone fra at kræve ethvert forsøg dower deri, og hans arvinger fra hævder nogen interesse deri, og når konen har aldrig levet i det amt, hvor jorden er beliggende med den mand, som hans kone og har aldrig hævdet noget forsøg retten til dower i landet, de forsøg retten til dower er afhændet, og er en sky på titlen til det land, og køberen af den jord, har ret til at fjerne cloud, og for at forhindre hustru eller arvinger fra hævder nogen dower eller anden interesse fra sådanne købere og deres efterfølgere.,

(2), Når disse fakta er bevist, den domstol skal bedømme, at hustru og arvinger af den mand er for evigt udelukket, og som bestandigt indskærpede fra at hævde, nogen som helst interesse i det land, der udspringer af dower eller på anden måde, og at konen ikke deltage i udførelsen af de handlinger, som den mand blevet overdraget den jord, som en enkelt mand i henhold til de faktiske omstændigheder, der er nævnt ovenfor, er ikke effektivt at reservere et forsøg retten til dower i landet afholdt af sådanne købere.

(1) parter.,som er erhvervet af denne stat eller kommune eller en politisk underafdeling gennem en procedure, eller afskærmning for manglende betaling af afgifter eller særlige vurderinger, eller de efterfølgende afsnit at den adgangsberettigede eller køber, kan opretholde en handling i chancery at stille ejendomsretten til den jord, der indgår i den gerning skat, eller købt mod indehaveren af rekorden ejendomsret til jorden, og mod enhver anden person eller virksomhed, der hævder nogen interesse i det land, eller enhver pant eller behæftelse herom, før udstedelse af skat gerning eller før tabet af ejendomsretten til den jord i skatte-sagen eller afskærmning.,

(2) afsporing Titel.- Handlinger kan opretholdes nedenfor, uanset om sagsøger er i besiddelse af den involverede jord eller ej, men når sagsøgte faktisk er i besiddelse af jorden, kan en juryforsøg være som angivet i andre handlinger til stille Titel. Når handlingen er baseret på en skat gerning, klagen behøver ikke afspore Titel ud over udstedelsen af skat gerning., Når handlingen er baseret på en overdragelse af denne stat, eller en kommune, eller anden politisk underafdeling deraf, af jord titel, som den har erhvervet gennem en afskærmning eller anden procedure for manglende betaling af skatter og afgifter, klagen skal ikke deraign afsnit ud over skødet eller et andet instrument eller optræde sikret afsnit i stat eller kommune eller andre politiske opdeling af staten.

(3), Når der er betalt skat.,- Intet forsvar for handlingen eller angrebet på skat gerning skal ske undtagen forsvaret, at de skatter, der vurderes mod ejendommen var blevet betalt af den tidligere ejer før udstedelse af skat gerning.

(4) Når skat gerning er udstedt før overdragelse af suveræne.,—At forsvaret skal gøres til handling på grund af vurdering af ejendommen eller udstedelse af skat gerning, før Usa eller staten har skiltes med ejendomsretten til ejendommen, og ingen andre angreb, der foretages på det, bortset fra forsvaret, at de skatter og afgifter vurderes i forhold til den ejendom, som er blevet betalt af den person, eller en fordringshaver i henhold til ham eller hende, til hvem United States patent eller overdragelse fra den stat, der er udstedt før offentliggørelsen af skat gerning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *