Hypergeometrisk distribution

Hypergeometrisk distribution, i statistik, distributionsfunktion, hvor valg foretages fra to grupper uden at erstatte medlemmer af grupperne. Den hypergeometriske distribution adskiller sig fra den binomiale distribution i manglen på udskiftninger. Således anvendes det ofte i tilfældig prøveudtagning til statistisk kvalitetskontrol. Et simpelt hverdagseksempel ville være tilfældigt udvalg af medlemmer til et hold fra en befolkning af piger og drenge.,

i symboler skal størrelsen på den valgte befolkning være N, med K − elementer af befolkningen, der tilhører en gruppe (for nemheds skyld kaldet succeser) og N-k, der tilhører den anden gruppe (kaldet fejl). Lad endvidere antallet af udtagne prøver fra populationen være n, således at 0 N. n N. N., Så er sandsynligheden (P), at antallet (X) af elementer hentet fra den succesfulde gruppe er lig med et vist antal (x) er givet vedbrug den notation af binomial-koefficienter, eller, ved hjælp fakultet notation

gennemsnit af hypergeometric distribution er nk/N og varians (kvadratet af standardafvigelsen) er nk(N − k)(N − n)/N2(N − 1).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *