Å høre Gud Tale

SPØRSMÅL: Hører Gud tale – Gjør Han taler hørbart?
SVAR:
i Disse dager kan vi lese og høre alle slags påstander om «høre» fra Gud. Hvordan kan vi vite hvem eller hva du tror? Har Gud virkelig taler til mennesker i dag, og hvis Han gjør det, kan vi høre Ham som vi hører noen andre?
Mens det er ikke en enkelt «one-size-fits-all» svar på dette spørsmålet, kan vi vite at Gud ønsker deg og meg til å høre Hans stemme. Hvordan det er å høre Gud er det virkelige spørsmålet., Akkurat som Han har skapt oss unikt, så Han taler til oss individuelt, selv i bedriftens innstillinger, for vi hører Ham ikke med ørene våre, men i våre hjerter.
Høre Gud Tale – Hvordan Kan jeg Høre Ham?
Mens det er svært lite sannsynlig at du vil høre Gud tale til deg høyt, i et stort rungende stemme som Bill Cosby i hans «Noah og Arken» skit, Gud virkelig taler hørbart gjennom lærere, pastorer, venner, familiemedlemmer, også sanger, hendelser og mennesker vi ikke liker spesielt. Er du overrasket? Gud er Gud, tross alt, og kan kommunisere med oss noen måte Han velger.,
Høre Guds stemme er like naturlig som en idé som kommer inn i sinnet ditt. Hvis faktum, det er ofte nøyaktig hvordan Han snakker. En tanke oppstår til deg-noe du aldri har tenkt på før-og det fører deg til noen form for handling som enten svar på en bønn eller hjelper noen andre som er i trøbbel.
Gud taler til oss i den naturlige øyeblikkene i livet. Har du lyst til å høre Guds stemme? Da må du være klar til å lytte. Her er noen forberedelser tips.

  • Vet hvorfor du ønsker å høre Ham. Motiver er viktig. Gud er ikke en ånd, og Han er heller Santa Claus., Han taler til dem som kommer til Ham i Jesu navn. «Og jeg vil gjøre hva som helst dere ber om i mitt navn, slik at Sønnen kan bringe ære til Faderen» (Joh 14:13). Han taler også til oss for spesifikke formål, som dette verset viser.
  • Bibelen sier dette om Guds Ord: «For Guds ord er levende og aktive. Skarpere enn noe tveegget sverd, det trenger selv til å dele sjel og ånd, ledd og marg, det dommere på tanker og holdninger fra hjertet» (Hebreerne 4:12).,
  • Tenk over dette: Hvis du vil høre fra Gud, er det mulig du høre Ham allerede, for Han kan være En som gir deg veldig lyst til å høre Ham.

Høre Gud Tale – Han Taler til Oss Gjennom Bibelen
Bibelen selv hevder:dokumentasjon av historien, er oppfylt profeti. og personlig vitnesbyrd over tusenvis av år er overveldende for at Bibelen virkelig er Guds Ord. Har du lyst til å høre Guds stemme? Deretter lese Bibelen.
Høre Gud Tale – Han Taler til Oss Gjennom Bønn
Når du ønsker å ha en samtale med noen, hvordan kan du begynne?, Det er bare hvordan det er med Gud. Man snakker; den andre lytter. Her er noen tips for å høre fra Gud gjennom bønn:

  • planlegger et daglig avtale med Gud.
  • Være klar til å lytte (hint: det betyr å være stille!).

Forstå at selve «høring» kan komme etter ditt rolig tid er avsluttet. Det er forberedelsen av ditt hjerte til å høre på, noe som gjør forskjellen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *