Hvor Lenge Bør en Hekler Skjerf Være? (Sorteringen Diagrammer)

lukk

Vilkår & Forhold som

Du må inngå denne Avtalen hvis du ønsker å sende digitale bilder eller annet innhold til en Førsteklasses Publisering gjennom Deling av Kunden Bilder («Tjenesten»). Som brukes i denne Avtalen, «vi» eller «Prime-Publisering» betyr Prime Publishing, LLC. og «du» betyr det individ eller enhet å sende inn materiale til Prime Publisering., Enhver person eller enhet som ønsker å bruke Tjenesten må du akseptere betingelsene i denne Avtalen, uten endring. VED Å KLIKKE PÅ GODTA VILKÅRENE OG BETINGELSENE KNAPPEN, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN OG ALLE SPESIFIKASJONER OG RETNINGSLINJER SOM ER INNLEMMET VED REFERANSE.

1) er Kvalifisert. Du kan bare sende Materiale til den Tjenesten som du innehar alle immaterielle rettigheter. Med andre ord, hvis du sender inn et digitalt bilde til oss, må du eier alle rettigheter til slike bilde eller du må ha godkjenning av person som ikke eier disse rettighetene., Tjenesten er begrenset til partier som lovlig kan inngå og form kontrakter under gjeldende lov. Mindreårige kan ikke sende Materiale til Tjenesten. Videre, du kan ikke sende inn noen personlig identifiserbar informasjon om et barn under 13 år.

2) Definisjoner., Som brukes i denne Avtalen, (a) «Samarbeidspartnere» betyr enhver enhet som er kontrollert av, under kontroll av, eller er under felles kontroll med Førsteklasses Publisering, (b) «Materiell» betyr alt innhold som du sender inn til Prime-Publisering, inkludert alle de bilder, illustrasjoner, grafikk og tekst, og (c) «Media» betyr ethvert middel til å formidle informasjon, enten det nå er kjent eller heretter utviklet.

3) Lisens for Materialer., Du gir herved Prime Publisering og dets tilknyttede Selskaper en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende rett og lisens til (a) reprodusere, distribuere, overføre, publisere, utføre og vise offentlig Materiale, i sin helhet eller delvis, på en måte og Media, (b) endre, tilpasse, oversette, lage avledede arbeider fra Materialet, helt eller delvis, på en måte og Media, og (c) viderelisensiere forannevnte rettigheter helt eller delvis, til en tredje part, med eller uten en avgift.

4) Fjerning av Materialer., Hvis du bestemmer deg for at du ønsker å fjerne Materiale fra Tjenesten, kan du gi skriftlig melding til Prime Publisering ved enten å slette bildet gjennom den Prime Publisering grensesnitt eller ved å kontakte Prime Publisering kundeservice, og Prime Publisering vil fjerne slikt Materiale fra Tjenesten innen rimelig tid.

5) Lisens for Navn, Varemerker og Særegenheter., Du gir herved Prime Publisering, dets tilknyttede Selskaper og underrettighetshavere en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri lisens til å bruke alle varemerker, handelsnavn, og navn og etterligninger av alle personer som vises i Materialet. Du gir Førsteklasses Publisering, dets tilknyttede Selskaper og underrettighetshavere retten til å bruke navnet som du sender i forbindelse med Materialet.

6) Spesifikasjoner og Retningslinjer., Du samtykker til å sende Materiale til oss i henhold til retningslinjer for bruk av Tjenesten er lagt ut på Prime-Publisering web-området eller som du ellers varslet («Retningslinjene»), som disse Retningslinjene, kan bli endret i fremtiden.

7) Representasjoner, Garantier og Erstatninger.,vil ikke bryte, misbruker eller krenker noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerke rettigheter, opphavsrett, moralske rettigheter og offentlige rettigheter for noen tredjepart, (d) du har alle nødvendige rettigheter for reproduksjon, distribusjon, overføring, offentlig ytelse, offentlig visning, og annen utnyttelse av Materialer av Prime Publisering og dets tilknyttede Selskaper som er tillatt i henhold til denne avtalen, (e) Materialer er ikke pornografisk, uanstendig, ærekrenkende, injurierende, krenkende, eller på annen måte ulovlig, og (f) alle faktiske uttalelser som sendes inn av deg er nøyaktige og ikke villedende., Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Prime Publisering og dets Datterselskaper skadesløs fra alle krav, erstatningsansvar, skader og kostnader (inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og kostnader) som oppstår som følge av brudd på eventuelle erklæringer eller garantier som er fastsatt i dette avsnitt.

8) Restriksjoner. Du samtykker i at du ikke vil sende inn Materiale som er ulovlig, pornografisk, ærekrenkende, injurierende, krenkende, støtende, rasistisk, etnisk eller på annen måte upassende, eller som på annen måte bryter med de generelle Prime Publisering samfunnet standarder., Vi uttrykkelig forbeholder oss retten til å fjerne eller ikke gjøre tilgjengelig Materiale som vi anser for å være i strid med denne Avtalen, gjeldende lover eller retningslinjene i vårt eget skjønn. Du samtykker i at du ikke vil laste opp, poste, e-post eller på annen måte overføre Materiale til oss eller våre Samarbeidspartnere som inneholder programvare-viruser eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

9) Ingen Forpliktelser., Selv om vi har retten til å benytte ditt Materiale i Tjenesten eller i alle Medier, som vi ikke har plikt til å gjøre det. Vi kan, etter eget skjønn og for noen grunn, nekte Materialer eller fjerne dem fra Tjenesten når som helst.

10) Endringer i Avtalen. Vi forbeholder oss retten til å endre noen av vilkårene i denne Avtalen eller noen Spesifikasjoner eller Retningslinjer som regulerer Tjenesten til enhver tid etter eget skjønn. Alle endringer vil tre i kraft ved publisering til Tjenesten., Men, for alle endringer på denne Avtalen, unntatt Spesifikasjoner og Retningslinjer, vi vil legge ut et varsel av endringer i tretti (30) dager. Du er ansvarlig for gjennomgang av innkalling og eventuelle tilhørende endringer. DIN FORTSATTE BRUK AV DENNE TJENESTEN ETTER VÅR PUBLISERING AV EVENTUELLE ENDRINGER VIL UTGJØRE DIN AKSEPT AV SLIKE ENDRINGER.

11) Prime Publisering av åndsverk. Uten vårt skriftlige samtykke, kan du ikke bruke vår intellektuelle eiendom, inkludert, uten begrensning, våre varemerker, varenavn, firmanavn, eller opphavsrettslig beskyttet materiale, på noen som helst måte.,

12) Kommunikasjon. Prime Publisering og dets tilknyttede Selskaper kan kommunisere med deg i forbindelse med Tjenesten, elektronisk og i andre Medier, og du samtykke til slik kommunikasjon, uavhengig av eventuelle «kundekommunikasjon Preferences» (eller lignende preferanser eller forespørsel) kan du ha angitt på web-sider av Prime Publisering eller dets tilknyttede Selskaper eller ved andre midler.

13) Frafall., PRIME PUBLISERING OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIGE, ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SLIKE SKADER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER PÅ GRUNN AV UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM (ELLER VISSTE ELLER BURDE KJENT TIL) MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

14) Ansvarsfraskrivelse. PRIME PUBLISERING GIR TJENESTEN «SOM DET ER» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG.

15) Diverse., Denne Avtalen vil være underlagt lovene i de Forente Stater av Amerika og staten Washington, uten referanse til regler for valg av lover. Enhver handling knyttet til denne Avtalen, må være brakt i de føderale eller statlige domstolene i Seattle, Washington, og du ugjenkallelig samtykke til jurisdiksjonen til slike domstoler. Du kan ikke overdra denne Avtalen, ved drift av lov eller på annen måte, uten forutgående skriftlig samtykke., Underlagt restriksjoner, denne Avtalen vil være bindende, være til, og kunne håndheves mot partene og de respektive etterfølgerne og tillatte. Hvis vi unnlater å håndheve streng ytelse av noen bestemmelse i denne Avtalen skal ikke utgjøre en fraskrivelse av vår rett til å håndheve slike bestemmelser eller andre bestemmelser i denne Avtalen på et senere tidspunkt. Spesifikasjoner og Retningslinjer (inkludert alle senere endringer) er inkorporert ved henvisning i denne Avtalen., Denne Avtalen er et tillegg til, og ikke erstatte eller endre vilkårene og betingelsene for bruk av nettsteder av Prime Publisering og dets tilknyttede Selskaper.

lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *