Hypergeometric distribusjon

Hypergeometric fordeling i statistikk, distribusjon funksjon i hvilke valg som er gjort fra to grupper uten å skifte ut medlemmer av grupper. Den hypergeometric fordelingen er forskjellig fra den binomiske fordelingen i mangel av erstatninger. Dermed, det er ofte ansatt i tilfeldig utvalg for statistisk kvalitetskontroll. En enkel hverdag eksempel ville være tilfeldig utvalg av medlemmer for et lag fra en befolkning på jenter og gutter.,

I-symboler, la størrelsen av befolkningen som er valgt fra N, med k elementer av befolkningen som tilhører en gruppe (for enkelhets skyld kalt suksesser) og N − k som tilhører den andre gruppen, kalt (feil). Videre, la antall prøver trukket fra populasjonen være n, slik at 0 ≤ n ≤ N., Så sannsynligheten (P) for at antall (X) av elementer hentet fra den vellykkede gruppen er lik noen tall (x) er gitt vedved hjelp av notasjonen av binomial koeffisienter, eller bruk fakultet notasjonen

gjennomsnittet av hypergeometric distribusjon er nk/N, og variansen (kvadratet av standardavviket) er nk – (N − k)(N − n)/N2(N − 1).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *