13 Bijbelverzen die uw huwelijk kunnen helpen

categorieën:paar

Sempre Família – geplaatst op 03/02/16

zelfs als u niet gelovig bent, zal het u helpen huwelijkscrises te overwinnen

terugkijken op de Bijbel in uw huwelijk is een geweldige manier om het belang van de beloften te onthouden je liet elke dag gebonden blijven aan je geloof en je echtgenoot.

Hier zijn enkele Bijbelverzen die u zullen helpen in uw huwelijk, zowel in goede tijden als in slechte tijden.,

fotogalerij

om de sterkte van het huwelijk te onthouden

1.”Als ze er één aanvallen, zullen de twee het aankunnen. De drie-draads kabel is niet gemakkelijk te breken.”(EG 4,12)

2. Dus schiep God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen, zeggende: “Wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Vul de aarde en onderwerp haar. Heb gezag over de vissen der zee, over de vogels des hemels, en over alle levende dingen, die op de aarde bewegen.”(Gn 1, 27-28)

3. “Wel, wat God Verenigd, laat de mens niet scheiden.”, (Mc 10,9)

4. “Leef het leven met de vrouw die je liefhebt, alle ruimte van je ijdele bestaan die je onder de zon is gegeven, want dat is je deel in het leven en in de arbeid waarmee je onder de zon werkt”” (Ec 9,9).

om te herinneren aan de kracht van geduld en vergeving

5. “Ten eerste, heb intense liefde onder u, want liefde bedekt een veelheid van zonden.”(1 p 4,8)

6., “Daarom vermaan ik u, gevangen door de Heer, om te leven op een manier die waardig is aan de roeping waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, om elkaar te verdragen uit liefde, en te streven naar het behoud van de eenheid van de geest met de band van vrede.”(Eph 4, 1-3)

7. “Weest goed onder u, vertederend, wandelend onder elkander, gelijk God u vergeven heeft in Christus.”(Ef 4,32)

om het beste te geven in de strijd tegen verleidingen

8. “Ze hebben niet meer dan menselijke verleiding ondergaan., En getrouw is God die niet zal toestaan dat zij op hun kracht worden verzocht. Integendeel, met verleiding zal het hen een manier geven om het succesvol te weerstaan.”(1 Co 10,13)

9. “Laat allen grote eer hebben aan het huwelijk, en laat het huwelijksbed vlekkeloos zijn; God zal oordelen wie losbandig en overspelig zijn.”(Heb 13: 4)

vertrouwen in God in moeilijke tijden

10. “Vertrouw op de Heer met heel je hart en vertrouw niet op je eigen intelligentie; herken hem in al je wegen en hij zal je paden recht zetten.”(Pr 3.5-6)

11. “Heb ik u niet bevolen om moedig en standvastig te zijn?, Wees niet bang of laf, want de Heer, uw God, zal met u zijn waar u ook gaat.”(Beneden 1,9)

12. “Wij weten dat God in alles tussenbeide komt ten goede van hen die Hem liefhebben; van hen die naar zijn plan geroepen zijn.”(Rm 8,28)

13. “Hoe goed ken ik de gedachten die ik aan u denk-orakel van Jahweh-gedachten van vrede, en niet van ongeluk, om u een toekomst van hoop te geven” (Jer. 28: 11)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *