God horen spreken

vraag: God horen spreken-spreekt hij hoorbaar?
antwoord:
tegenwoordig lezen en horen we allerlei beweringen over “horen” van God. Hoe weten we wie of wat we moeten geloven? Spreekt God werkelijk tot mensen vandaag, en als hij dat doet, kunnen we hem dan horen zoals we iemand anders horen?hoewel er geen enkel “one-size-fits-all” antwoord is op deze vraag, kunnen we weten dat God wil dat jij en ik zijn stem horen. Hoe God te horen is de echte vraag., Net zoals hij ons uniek heeft geschapen, zo spreekt hij individueel tot ons, zelfs in collectieve omgevingen, want we horen hem niet met onze oren, maar in ons hart.God horen spreken-Hoe kan ik hem horen?hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat je God hardop tot je zult horen spreken, met een grote stem zoals Bill Cosby in zijn “Noah and The Ark” skit, spreekt God hoorbaar door leraren, pastors, vrienden, familieleden – zelfs liedjes, gebeurtenissen en mensen die we niet bijzonder leuk vinden. Ben je verrast? God is immers God en kan met ons communiceren zoals hij wil.,het horen van de stem van God is net zo natuurlijk als een idee dat in je geest opkomt. Dat is vaak precies hoe hij spreekt. Er komt een gedachte bij je op-iets waar je nog nooit aan hebt gedacht-en het leidt je naar een soort actie die ofwel een gebed beantwoordt of iemand anders helpt die in de problemen zit.God spreekt tot ons in de natuurlijke momenten van het leven. Wil je Gods stem horen? Dan moet je klaar zijn om te luisteren. Hier zijn enkele Voorbereiding tips.

  • weet waarom je hem wilt horen. Motieven zijn belangrijk. God is geen geest, noch is hij de Kerstman., Hij spreekt tot degenen die tot Hem komen in Jezus’ naam. “En Ik zal doen wat gij in mijn naam begeren zult, opdat de Zoon den Vader verheerlijkt” (Johannes 14:13). Hij spreekt ook tot ons voor specifieke doeleinden, zoals dit vers openbaart.de Bijbel zegt Dit over Gods Woord: “want het woord van God is levend en actief. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard dringt het zelfs door tot het scheiden van ziel en geest, gewrichten en merg; het oordeelt de gedachten en houdingen van het hart” (Hebreeën 4:12).,overweeg dit: als je van God wilt horen, is het mogelijk dat je hem al hoort, want hij kan degene zijn die jou het verlangen geeft om hem te horen.God horen spreken-hij spreekt tot ons door de Bijbel de Bijbel zelf beweert: het bewijs van de geschiedenis, vervulde profetie. en persoonlijk getuigenis over duizenden jaren is overweldigend dat de Bijbel inderdaad Gods Woord is. Wil je Gods stem horen? Lees dan de Bijbel.God horen spreken – hij spreekt tot ons door gebed als je een gesprek met iemand wilt hebben, hoe begin je dan?, Zo is het met God. De een spreekt, de ander luistert. Hier zijn enkele tips voor het horen van God door middel van gebed:
    • plan een dagelijkse afspraak met God.
    • wees klaar om te luisteren (hint: dat betekent stil zijn!).

    begrijp dat het werkelijke “horen” kan komen nadat uw rustige tijd is beëindigd. Het is de voorbereiding van je hart om te horen dat het verschil maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *