het” false consensus effect”: een egocentrische bias in sociale perceptie en attributieprocessen

uit vier studies blijkt dat sociale waarnemers de neiging hebben een” valse consensus ” waar te nemen met betrekking tot de relatieve gemeenschappelijkheid van hun eigen reacties. In de sociale gevolgtrekkingen van de waarnemers bleek een dergelijke vooringenomenheid te bestaan., Zo schatten de raters dat bepaalde reacties relatief vaak voorkomen en relatief weinig relevant waren wat betreft de onderscheidende persoonlijke disposities van de actoren, wanneer de antwoorden in kwestie vergelijkbaar waren met de eigen reacties van de raters; reacties die verschillen van die van de rater werden daarentegen als relatief ongewoon en onthullend van de actor beschouwd. Deze resultaten werden zowel verkregen in vragenlijst studies waarbij proefpersonen met hypothetische situaties en keuzes en in authentieke conflictsituaties werden gepresenteerd., De implicaties van deze bevindingen voor ons begrip van sociale perceptiefenomenen en voor onze Analyse van de uiteenlopende percepties van actoren en waarnemers worden besproken. Ten slotte worden cognitieve en perceptuele mechanismen voorgesteld die rekening kunnen houden met verstoringen in waargenomen consensus en voor overeenkomstige vooroordelen in sociale gevolgtrekkingen en attributieprocessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *