Home-History of the English Bible-Subject Guides at Brigham Young University


beschouw deze paar voorbeelden van geschriften en de verschillende betekenissen en implicaties van de vertalingen. Opmerking: technisch gesproken zijn geen van deze vertalingen onjuist, omdat er nooit een woord=woord correlatie is in de taalvertaling.,King James Bible NRS New Revised Standard JPS Jewish Publication Society TNT Tyndale NJB New Jerusalem Bible NNT Bishop ‘ s Bible DRA Douay-Rheims NET New English Translation Jesaja 7: 14 Daarom zal de Heer zelf je een teken geven; zie, een maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en zal zijn naam Immanuel noemen.JPS daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: ziet, de jonge vrouw zal zwanger worden, en een zoon baren, en zal zijn naam Immanuel noemen.,Psalm 22:16 Want honden hebben mij omsingeld; de gemeente der goddelozen heeft mij ingesloten; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.JP ‘ s voor honden hebben me ingesloten; een gezelschap van boosdoeners hebben me ingesloten; als een leeuw, ze zijn aan mijn handen en mijn voeten.

NJB een roedel honden omringt me, een bende schurken die op me afkomen alsof ze mijn handen en voeten afhakken.Matteüs 18: 17 en als hij zal verwaarlozen om hen te horen, vertel het aan de kerk: maar als hij verwaardigt om de kerk te horen, laat hem voor u zijn als een heidense man en een tollenaar.,

TNT als hij het niet hoort vertellen aan de gemeente. Als hij de gemeente niet hoort, neemt hem dan als hethen en als tollenaar.

NJB maar als hij weigert om naar deze te luisteren, rapporteer het aan de Gemeenschap; en als hij weigert om naar de gemeenschap te luisteren, behandel hem als een heiden of een belastinginner.Lucas 1: 36 en zie, uw nicht Elisabeth, zij heeft ook een zoon verwekt op haar oude leeftijd: en dit is de zesde maand met haar, die onvruchtbaar werd genoemd.,en zie, Elizabet, uw bloedverwant, zij heeft ook een zoon verwekt op haar oude leeftijd, en dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar werd genoemd:

1 Korintiërs 11:19

KJV want er moeten ook ketterijen onder u zijn, dat zij die goedgekeurd zijn, onder u kenbaar kunnen worden gemaakt.

PNT want er moeten sekten onder u zijn, dat zij die onder u worden toegepast, bekend zijn.

NJB het is ook geen slechte zaak dat er verschillende groepen onder u zijn, zodat degenen die onder u te vertrouwen zijn, duidelijk herkend kunnen worden.,

Efeziërs 5: 32

NJV Dit is een groot mysterie: maar ik spreek over Christus en de kerk.dit is een groot sacrament, maar ik spreek in Christus en in de kerk.

PNT Dit is een groot secrete: maar ik spreek van Christe en van de Churche.,2 Tessalonicenzen 2: 3 Laat niemand u op welke wijze dan ook misleiden: want die dag zal niet komen, behalve als er eerst een val komt, en die mens van zonde wordt geopenbaard, de zoon van verderf; laat niemand u op welke wijze dan ook misleiden; want die dag zal niet komen, tenzij de rebellie eerst komt en de wetteloze wordt geopenbaard, degene die bestemd is voor vernietiging.

1 Timoteüs 4: 14

KJV verwaarloos niet de gave die in U is, die u door profetie werd gegeven, met het opleggen van de handen van de pastorie.,DRA verwaarloos niet de genade die in U is, die u werd gegeven door profetie, met het opleggen van de handen van het priesterschap.verwaarloos niet de geestelijke gave die je hebt, die je hebt gegeven en bevestigd door profetische woorden toen de oudsten je de handen oplegden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *