hypergeometrische distributie

hypergeometrische distributie, in statistieken, distributiefunctie waarbij selecties worden gemaakt uit twee groepen zonder de leden van de groepen te vervangen. De hypergeometrische verdeling verschilt van de binomiale verdeling in het gebrek aan vervangingen. Zo wordt het vaak gebruikt in aselecte steekproeven voor statistische kwaliteitscontrole. Een eenvoudig alledaags voorbeeld zou de willekeurige selectie van leden voor een team uit een populatie van meisjes en jongens.,

in symbolen, laat de grootte van de geselecteerde populatie N zijn, met K-elementen van de populatie die tot één groep behoren (gemakshalve successen genoemd) en N − k die tot de andere groep behoren (mislukkingen genoemd). Laat het aantal uit de populatie genomen monsters verder n zijn, zodat 0 ≤ N ≤ N., Dan wordt de kans (P) dat het aantal (X) van elementen getrokken uit de succesvolle groep gelijk is aan een aantal (x) gegeven doormet behulp van de notatie van binomiale coëfficiënten, of, met behulp van factoriële notatie,

Het gemiddelde van de hypergeometrische verdeling is nk/n, en de variantie (kwadraat van de standaardafwijking) is nk(n − k)(n − n)/N2(N − 1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *