Inzicht in de in-en uitgang van onroerend goed

wanneer onroerend goed wordt gekocht, maken kopers vaak verschillende veronderstellingen. Kopers gaan ervan uit dat ze in staat zullen zijn om het pand te gebruiken. Kopers gaan er ook van uit dat ze het pand kunnen betreden en verlaten. De rechten om het onroerend goed binnen te komen en te verlaten kunnen echter gescheiden zijn van de eigendom van het onroerend goed. Toegang wordt gedefinieerd als het recht om het pand binnen te komen en uitgang wordt gedefinieerd als het recht om het pand te verlaten. Anderen hebben mogelijk ook het recht om uw eigendom binnen te komen of te verlaten., Als de juiste zorg niet wordt genomen om deze rechten te begrijpen en te beveiligen, kan dit een ramp betekenen voor een commerciële vastgoedtransactie.

toegang, uitgang en erfenissen

de rechten van toegang en uitgang worden vaak gewaarborgd door erfenissen. Een erfpacht is een wettelijk recht op een beperkt gebruik van andermans eigendom. Het kan zijn dat u een erfpacht nodig heeft om het eigendom van iemand anders over te steken om uw eigen eigendom in of uit te gaan. U heeft mogelijk een erfdienstbaarheid nodig op een privéweg die u toegang geeft tot het pand en ervoor zorgt dat u bij de hoofdwegen in het gebied kunt komen., Als er een gedeelde oprit is, heeft u mogelijk een erfdienstbaarheid nodig om deze te kunnen gebruiken.

erfenissen moeten officieel worden geregistreerd, net zoals u de titel van een eigenschap officieel zou opnemen. Meestal heb je de mogelijkheid om een erfdienstbaarheid te verkopen samen met de akte van het pand.

anderen kunnen een erfdienstbaarheid op uw eigendom hebben die hen ook het recht geeft om binnen te komen en uit te gaan. Een typisch voorbeeld is de erfdienstbaarheid nutsbedrijven hebben op de meeste eigenschappen. Deze erfdienstbaarheid stelt hen in staat om een eigenschap te betreden om meters te controleren en om apparatuur te repareren of te vervangen die essentieel is voor de werking van de lijn., Het is vaak niet nodig voor u om de erfdienstbaarheid te verlenen aan het nutsbedrijf, omdat in de meeste rechtsgebieden de erfdienstbaarheid als een kwestie van wet bestaat.

speciale uitgiften van niet aan zee grenzend onroerend goed

sommige percelen zijn niet aan zee grenzend. Ze hebben geen openbaar toegangspunt. Niet aan zee grenzende pakketten zijn overal te vinden. In een landelijk gebied waar een grootgrondbezitter zijn of haar grond onderverdeelt in kleinere percelen, kunnen sommige percelen niet aan Zee zijn gelegen. In stedelijke en voorstedelijke omgevingen is het niet ongewoon om een kleine winkel of andere commerciële onderneming omringd door andere bedrijven te vinden., De kleine winkel kan door de buren aan zee worden afgesloten.

als een niet aan zee grenzend onroerend goed nog geen erfpacht heeft over een aangrenzend onroerend goed, moet u een erfpacht of een ander recht van in-en uitgang waarborgen voordat u het onroerend goed koopt. Anders loopt u het risico een overtreding van de wet te begaan elke keer dat u uw eigen eigendom binnengaat of verlaat.

niet aan zee grenzend commercieel onroerend goed wordt in veel rechtsgebieden niet geleverd met een automatische toegangsverzekering over naburige eigendommen., Kredietverstrekkers zullen een bewijs van het recht van toegang en uitgang nodig hebben als onderdeel van de voorwaarden voor de uitgifte van een lening voor de aankoop van commercieel onroerend goed.

naburige landeigenaren kunnen een toegangsverzekering verkopen. Soms naburige landeigenaren zullen willen de toegang te beperken een erfdienstbaarheid geeft de niet aan zee grenzende eigenaar van onroerend goed. Erfpacht is echter meestal geen goede manier om de toegang strikt te beperken. Als limieten nodig zijn in plaats van het geven van een erfdienstbaarheid, moet de naburige eigenaar een ander type overeenkomst overwegen.,

hoe instroom en uitgang veilig te stellen zonder Erfpacht

omdat erfpacht volgens de wet zowel vanuit het oogpunt van een buurman een breed recht op toegang kan geven als vanuit het oogpunt van de erfpachthouder een te smal recht kan geven, werken vaak andere soorten regelingen beter om de rechten van instroom en uitgang te waarborgen.

eigenaren van niet aan zee grenzende percelen of andere moeilijk toegankelijke percelen kunnen wensen dat in-en uitstaprechten deel uitmaken van de akte, in plaats van een afzonderlijke erfdienstbaarheid. Dit biedt een aantal voordelen voor de eigenaar van de beperkte toegang pand., Het maakt het documenteren van de rechten eenvoudiger. Als de eigenaar gaat om het pand later te verkopen, met de rechten expliciet in de akte zal de toekomstige koper op zijn gemak. Het hebben van rechten van in-en uitgang gespeld, als onderdeel van de eigendomsakte, is het makkelijkst te bereiken bij het kopen van de toegang beperkt perceel van de grondeigenaar die ook eigenaar is van de naburige woning die u moet oversteken om bij uw woning te komen.

soms wil een eigenaar een overeenkomst over landgebruik., Een grondgebruiksovereenkomst is een contract waarin specifieke taken en verantwoordelijkheden tussen beide partijen worden vastgelegd. Overeenkomsten inzake landgebruik moeten met de provincie worden geregistreerd, net zoals een erfpacht wordt geregistreerd. Een grondgebruiksovereenkomst geeft de partijen een grote flexibiliteit bij het bepalen van de mate van toegang. Een overeenkomst over landgebruik kan de tonnage van vrachtwagens die het naburige eigendom kunnen oversteken, of welke beperkingen de twee partijen overeenkomen te beperken. In een grondgebruiksovereenkomst wordt meestal ook expliciet vermeld wat de eigenaar van een onroerend goed met beperkte toegang moet betalen voor het onderhoud van wegen.,

in -, uit-en Due Diligence

Het controleren van de in-en uitstaprechten is een essentieel onderdeel van het due diligence-proces bij de aankoop van onroerend goed. Zelfs wanneer toegang voor de hand ligt, moet de bron van de in-en uitstaprechten worden opgespoord. Niet alleen kan een kredietgever dergelijke garanties nodig, maar het helpt ook voorkomen dat later juridische problemen.

een deel van het titelzoekproces moet het documenteren van de in-en uitstaprechten omvatten. Dergelijke rechten moeten op de akte staan, in de vorm van een geregistreerde erfpachtovereenkomst of grondgebruiksovereenkomst., Als een titel zoekopdracht Geen vastgelegd document kan vinden waarin de in-en uitgangen rechten zijn vastgelegd, moet de verkoper aantonen dat hij of zij deze rechten heeft en deze vervolgens expliciet aan de koper doorgeven als onderdeel van de transactie.

deze stappen kunnen nodig zijn, zelfs als de eigenschap niet ingesloten is., Als het openbare toegangspunt afgelegen is van het gedeelte van het pand dat wordt of zal worden ontwikkeld, of als bepaalde weersomstandigheden het openbare toegangspunt bepaalde seizoenen onbegaanbaar maken, is het verstandig om erfpacht of een overeenkomst inzake landgebruik met een buurman te hebben die betrouwbaarder en praktischer toegang tot het pand biedt.

conclusie

de rechten van toegang en uitgang zijn essentieel voor het volledige gebruik van een eigenschap. In dit artikel hebben we gesproken over het binnendringen, verlaten, en erfenissen in de diepte, evenals alternatieven voor erfenissen., Een belangrijk onderdeel van het due diligence-proces is dat u begrijpt welke rechten u hebt met betrekking tot het eigendom van uw buurman en welke rechten anderen hebben met betrekking tot uw eigendom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *