rozkład hipergeometryczny

rozkład hipergeometryczny-w statystyce funkcja rozkładu, w której dokonuje się selekcji z dwóch grup bez zastępowania członków grup. Rozkład hipergeometryczny różni się od rozkładu dwumianowego brakiem zamienników. Tak więc, często jest zatrudniony w losowym próbkowaniu do statystycznej kontroli jakości. Prostym codziennym przykładem może być losowy dobór członków do zespołu spośród populacji dziewcząt i chłopców.,

w symbolach niech wielkość wybranej z nich populacji będzie N, przy czym k elementów populacji należących do jednej grupy (dla wygody zwanych sukcesami) i N − k należących do drugiej grupy (zwanych porażkami). Ponadto niech liczba próbek pobranych z populacji będzie n, taka, że 0 ≤ N ≤ N., Następnie prawdopodobieństwo (P), że liczba (X) pierwiastków narysowanych z grupy pomyślnej jest równa pewnej liczbie (x) jest podane przezużywając notacji współczynników dwumianowych, lub, używając notacji czynnikowej,

średnia rozkładu hipergeometrycznego wynosi nk/N, A wariancja (kwadrat odchylenia standardowego) wynosi nk/N.(N − K)(N − N) / N2(N − 1).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *