Zrozumienie Ingress i Egress w nieruchomości

przy zakupie nieruchomości, kupujący często kilka założeń. Kupujący zakładają, że będą mogli korzystać z nieruchomości. Kupujący zakładają również, że mogą wejść i wyjść z nieruchomości. Ale prawa do wejścia i wyjścia z nieruchomości mogą być oddzielone od własności nieruchomości. Ingress jest definiowany jako prawo do wejścia do Właściwości, a egress jest definiowany jako prawo do wyjścia z właściwości. Inni mogą również potrzebować lub mieć prawo do wejścia lub wyjścia na twoją własność., Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie starania, aby zrozumieć i zabezpieczyć te prawa, może to oznaczać katastrofę dla transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Ingress, Egress and Easements

prawa ingress i egress są często zabezpieczone służebnościami. Służebność jest prawem do ograniczonego korzystania z cudzej własności. Możesz potrzebować służebności dostępu, aby przejść przez cudzą nieruchomość, aby wejść lub wyjść z własnej nieruchomości. Możesz potrzebować służebności na prywatnej drodze, która umożliwi Ci dostęp do nieruchomości i zapewni dojazd do głównych dróg w okolicy., Jeśli istnieje wspólny podjazd, możesz potrzebować służebności, aby umożliwić korzystanie z niego.

służebności powinny być oficjalnie rejestrowane, tak jak oficjalnie zapisywałbyś tytuł do nieruchomości. Zazwyczaj masz możliwość sprzedaży służebności wraz z aktem własności.

inni mogą mieć służebność na twojej nieruchomości, która daje im prawo do wjazdu i wyjazdu, jak również. Jednym z typowych przykładów jest służebność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na większości nieruchomości. Służebność ta pozwala im wejść do nieruchomości w celu sprawdzenia liczników i naprawy lub wymiany sprzętu niezbędnego do pracy linii., Często nie jest konieczne przyznawanie służebności firmie użyteczności publicznej, ponieważ w większości jurysdykcji służebność użyteczności istnieje jako kwestia prawa.

zagadnienia specjalne nieruchomości bez dostępu do morza

niektóre działki nieruchomości są bez dostępu do morza. Nie mają publicznego dostępu. Działki bez dostępu do morza można znaleźć w dowolnym miejscu. Na obszarach wiejskich, gdzie duży właściciel gruntów dzieli swoją ziemię na mniejsze działki, niektóre działki mogą być bez dostępu do morza. W miastach i podmiejskich nie jest niczym niezwykłym, aby znaleźć mały sklep lub inne przedsiębiorstwo handlowe w otoczeniu innych firm., Mały sklep może być zablokowany przez sąsiadów.

Jeśli nieruchomość bez dostępu do morza nie ma jeszcze służebności nad sąsiednią nieruchomością, musisz zabezpieczyć służebność lub inne prawo do wejścia i wyjścia przed zakupem nieruchomości. W przeciwnym razie ryzykujesz popełnienie przestępstwa naruszenia prawa cywilnego za każdym razem, gdy wejdziesz lub opuścisz swoją własność.

Nieruchomość komercyjna bez dostępu do morza w wielu jurysdykcjach nie ma automatycznej służebności dostępu do sąsiednich nieruchomości., Kredytodawcy będą wymagać dowodu prawa do wejścia i wyjścia w ramach warunków udzielenia pożyczki na zakup nieruchomości komercyjnych.

Czasami sąsiedzi właściciele ziemi będą chcieli ograniczyć dostęp do służebności daje właścicielowi nieruchomości śródlądowych. Jednak służebności zazwyczaj nie są dobrym sposobem na ścisłe ograniczenie dostępu. Jeśli potrzebne są limity zamiast służebności, właściciel sąsiedniej nieruchomości powinien rozważyć inny rodzaj umowy.,

Jak zabezpieczyć Wjazd i wyjście bez służebności

ponieważ zgodnie z prawem służebności mogą zarówno dawać szerokie prawo dostępu z punktu widzenia sąsiada, jak i zbyt wąskie prawo z punktu widzenia posiadacza służebności, często inne rodzaje porozumień lepiej zabezpieczają prawa wjazdu i wyjścia.

właściciele działek bez dostępu do morza lub innych trudno dostępnych działek mogą chcieć, aby prawa do wjazdu i wyjazdu były częścią aktu prawnego, a nie jako oddzielna służebność. Zapewnia to wiele korzyści właścicielowi nieruchomości o ograniczonym dostępie., Ułatwia to proces dokumentowania praw. Jeśli właściciel idzie sprzedać nieruchomość później, posiadanie praw wyraźnie w akcie będzie umieścić przyszłego nabywcę na luzie. Posiadanie praw do wjazdu i wyjazdu zapisanych w akcie własności jest najłatwiejsze do osiągnięcia przy zakupie działki o ograniczonym dostępie od właściciela gruntu, który jest również właścicielem sąsiedniej nieruchomości, będziesz musiał przejść, aby dostać się do swojej nieruchomości.

czasami właściciel nieruchomości będzie chciał umowy o użytkowanie gruntów., Umowa o użytkowanie gruntów jest umową, która określa szczególne obowiązki i obowiązki między obiema stronami. Umowy o zagospodarowaniu przestrzennym powinny być rejestrowane z powiatem, podobnie jak ewidencja służebności. Umowa o zagospodarowaniu przestrzennym daje stronom dużą elastyczność w określaniu, ile dostępu zostanie przyznany. Umowa użytkowania gruntów może ograniczyć tonaż samochodów ciężarowych, które mogą przekroczyć sąsiedniej nieruchomości, lub jakiekolwiek ograniczenia dwie strony zgadzają się. Umowa o użytkowanie gruntów będzie również zwykle wyraźnie określać, co właściciel nieruchomości o ograniczonym dostępie musi zapłacić za utrzymanie wszelkich dróg.,

Ingress, Egress, and Due Diligence

weryfikacja praw do ingress i egress jest istotną częścią procesu due diligence przy zakupie nieruchomości. Nawet jeśli dostęp wydaje się oczywisty, należy prześledzić źródło praw do wjazdu i wyjazdu. Nie tylko pożyczkodawca może wymagać takich zapewnień, ale także pomaga uniknąć późniejszych problemów prawnych.

część procesu wyszukiwania tytułu powinna obejmować dokumentowanie praw do wejścia i wyjścia. Takie prawa powinny być zawarte w akcie prawnym, w formie zapisanej służebności lub umowy o użytkowanie gruntów., Jeżeli podczas wyszukiwania tytułu nie można znaleźć zarejestrowanego dokumentu potwierdzającego prawa do wejścia i wyjścia, sprzedający będzie musiał wykazać, że posiada te prawa, a następnie wyraźnie przekazać je kupującemu w ramach transakcji.

te kroki mogą być potrzebne, nawet jeśli nieruchomość nie jest śródlądowa., Jeżeli publiczny punkt dostępu jest oddalony od części nieruchomości, która jest lub ma być rozbudowana, lub określone warunki pogodowe sprawiają, że publiczny punkt dostępu jest nieprzejezdny w określonych porach roku, rozsądnie jest mieć służebność lub umowę o użytkowanie gruntów z sąsiadem, która zapewnia bardziej wiarygodny i praktyczny dostęp do nieruchomości.

wnioski

prawa ingress i egress są niezbędne do pełnego korzystania z jakiejkolwiek własności. W tym artykule omówiliśmy dogłębnie ingress, egress, i służebności, a także alternatywy dla służebności., Kluczowym elementem procesu due diligence jest upewnienie się, że Użytkownik rozumie zarówno prawa przysługujące mu w odniesieniu do nieruchomości swojego sąsiada, jak i prawa przysługujące innym osobom w odniesieniu do jego nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *