ce este o acțiune Titlu liniștită?

Florida Quiet Titlu Avocat

o procedură pentru a stabili dreptul unei persoane de proprietate asupra proprietății imobiliare împotriva unuia sau mai multor reclamanți adverse.

O acțiune a liniștit titlul este un proces intentat, în conformitate cu Capitolul 65 din Statut Florida (intitulat „Linistirea Titlu”) în Circuitul de Instanța de judecată să stabilească dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile (terenuri și clădiri aplicată pe teren)., Reclamantul (în general, cazul este adus de proprietarul proprietății subiect) într-o acțiune titlu liniștită caută intrarea unui ordin judecătoresc care împiedică orice respondent numit (referindu-se la Partea sau părțile „numite” pe proces) de la a face orice revendicare ulterioară(e) la proprietatea subiect.acțiunile de titlu liniștite sunt absolut necesare, deoarece pentru a transmite titlul (vinde proprietatea), trebuie să poți vinde proprietatea liberă și clară de orice sarcini (referindu-te la drepturi de retenție, judecăți etc.). În conformitate cu statutul Florida 65.,021(2), dacă va avea succes în acțiunea destul de titlu, instanța va emite o hotărâre formală semnată de judecător care va fi depusă la înregistrările imobiliare din județul în care se află proprietatea subiect. Hotărârea ar trebui să elimine orice nor afirmat pe titlu și „liniștit” titlul proprietarului proprietății asupra proprietății, ceea ce îl face atât asigurabil (din punct de vedere al titlului), cât și comercializabil (ceea ce înseamnă că proprietarul proprietății este capabil să vândă proprietatea gratuit și clar de orice probleme de titlu).

un costum titlu liniștit este, de asemenea, de multe ori de timp menționată ca un costum pentru a elimina un nor pe titlu., Un cloud este orice revendicare sau potențială revendicare a dreptului de proprietate asupra proprietății. Un nor pe titlu poate fi o cerere de proprietate deplină a proprietății sau o cerere de proprietate parțială, cum ar fi o ipotecă nesatisfăcută, hotărâre sau gaj într-o sumă care nu depășește valoarea reală a proprietății., Un titlu de proprietate reale pot fi considerate întunecat dacă reclamantul (proprietarul bunurilor), ar trebui să-și apere dreptul de proprietate plin de proprietate în instanță împotriva unor petrecere în viitor, care poate invoca un interes sau un interes de proprietate (cum ar fi virtutea unui credit ipotecar, judecata, gaj sau altă grevare).un proprietar de proprietate poate aduce o acțiune de titlu liniștită, indiferent dacă respondentul (din nou, referindu-se la Partea sau părțile numite în proces) afirmă un drept bonafide de a intra în posesia sediului., Rețineți că o acțiune liniștită din titlu nu prevede niciun premiu monetar sau daune care trebuie plătite proprietarului care aduce o acțiune liniștită din titlu. O acțiune liniștită din titlu este pur și simplu un proces conceput pentru a șterge titlul pentru a ateriza și a elimina orice nori pe titlu pe Florida real estate. O acțiune liniștită din titlu nu poate elimina sau clarifica toate pretențiile care pot fi aduse împotriva proprietății subiectului. De exemplu, un gaj fiscal Federal va supraviețui, în general, o acțiune titlu liniștită.,

o acțiune din titlu liniștită din Florida nu va avea 100% eliminat titlul proprietății imobiliare subiect, cu excepția cazului și până la:

  1. un proces din titlu liniștit a fost depus și servit și decis de instanță., Acest necesar ca amănunțită cercetare a fost efectuat pentru a ține cont de orice și toate creanțe potențiale care ar putea fi aduse împotriva proprietate)
  2. Orice și toate superioara drept de retenție au fost îndeplinite în scris,
  3. în scris hotărârea a fost semnată de către Instanța de judecată și înregistrate în Evidențele Publice a Județului în care se află bunurile,
  4. Un titlu de asigurări a confirmat că toți potențialii pretendenți la proprietate au fost corect contabilizate în proces și care a spus creanțe potențiale au fost eliminate sau mulțumit.,

care sunt costurile tipice implicate în depunerea unei acțiuni Titlu liniștit?:

costurile implicate în depunerea unei acțiuni titlu liniștit în Florida includ lucruri, cum ar fi instanța de judecată necesară caz depunerea taxa care variază între $300 și $450, în funcție de Județul în care este depusă cazul. Există, de asemenea, taxe de căutare titlu de aproximativ $125 și taxe de publicare de aproximativ $150. Dacă este necesar, poate fi necesar să fie numit un tutore Ad Litem („GAL”), caz în care taxa GAL variază între 300 și 600 USD, în funcție de complexitatea cazului.,dacă tu sau cineva cunoscut aveți întrebări cu privire la un titlu liniștit în Florida, Contactați Bakalar & Associates, pa astăzi.textul integral al versiunii 2016 a capitolului 65 din statuile din Florida este prezentat mai jos și este arătat pentru a face cititorul conștient de toate complicațiile și cerințele unei acțiuni destul de titlu:

capitolul 65
titlu QUIETING

65.011 Imobiliare; anumită jurisdicție asupra.
65.021 Imobiliare; eliminarea nori.
65.031 Imobiliare; eliminarea nori; reclamanți.
65.041 Imobiliare; nori eliminarea; inculpați.
65.,051 Imobiliare; eliminarea nori; joinder.
65.061 titlu de calmare; remediu suplimentar.
65.071 Titlu liniștitor; fapte fără legătură de soție atunci când sunt separate pentru 30 de ani.
65.081 titluri fiscale; titlu quieting.
65.011 Imobiliare; anumite jurisdicție asupra.,reof, sau de doi sau mai mulți care pretind că același teren sau o parte a acesteia, sub un titlu comun împotriva mai mult de o persoană sau o societate care ocupă sau care pretinde titlul de proprietate a terenului sau o parte a acesteia negativ de a reclamantului, dacă inculpații susțin sau ține sub un titlu comun sau nu; și stabilește titlul de reclamant împotriva pârâtului și introduceți hotărârea linistirea titlul de, și acordarea posesia sa, reclamantul are dreptul la acesta și poate intra în încetare temporară sau perpetuă, să numească receptoare, și să intre astfel de ordine cu privire la costurile necesare pentru a proteja drepturile părților.,

istoric.- s. 1, cap. 3884, 1889; RS 1500; GS 1949; RGS 3212; CGL 5004; s. 20, cap. 67-254.
Notă.- Fostul S. 66.10.
65.021 Imobiliare; eliminarea nori.- Instanțele de Chancery au competența acțiunilor introduse de orice persoană sau corporație, fie că este în posesia reală sau nu, revendicând titlul legal sau echitabil pentru a ateriza împotriva oricărei persoane sau corporații care nu se află în posesia reală, care are, pare să aibă sau pretinde o proprietate legală sau echitabilă adversă, interes sau revendicare pentru a determina o astfel de proprietate, interes sau revendicare, Nu este un bar cu ușurare că titlul nu a fost contestat la lege sau că există doar un singur litigiu pentru fiecare parte de controverse sau negative cerere, bunuri, sau de interes este nulă la fața lor, sau dacă nu nule pe fața sa, necesită extrinseci dovezi pentru a stabili validitatea.

istoric.- s. 1, cap. 4739, 1899; GS 1950; RGS 3213; s. 1, cap. 10223, 1925; CGL 5005; s. 2, cap. 29737, 1955; s. 20, cap. 67-254.
Notă.- Fostul S. 66.11.
65.031 Imobiliare; eliminarea nori; reclamanți.,—O acțiune în chancery pentru liniștirea titlu la, sau de compensare un nor de la, teren poate fi menținută în numele proprietarului sau a oricărui proprietar anterior care a garantat titlul. Toate terenurile, al căror titlu este supus unui defect comun, pot fi îmbrățișate într-o singură acțiune, indiferent de numărul de proprietari legali sau echitabili existenți.

istoric.- s. 1, cap. 10221, 1925; CGL 5006; s. 20, cap. 67-254.
Notă.- Fostul S. 66.12.
65.041 Imobiliare; nori eliminarea; inculpați.,—Nici o persoană care nu este parte la acțiune nu este obligată prin nicio hotărâre pronunțată în detrimentul interesului său, dar orice hotărâre favorabilă persoanei în beneficiul acelei persoane în măsura titlului său legal sau echitabil.

istoric.- s. 2, cap. 10221, 1925; CGL 5007; s. 20, cap. 67-254; S. 345, cap. 95-147.
Notă.- Fostul S. 66.13.
65.051 Imobiliare; nori eliminarea; îmbinare.,—Două sau mai multe persoane care sunt interesate să înlăture un nor sau să liniștească titlul de a ateriza împotriva acelorași nori sau revendicări adverse se pot alătura în calitate de reclamanți într-o singură acțiune pentru a elimina astfel de nori sau a liniști titlul, deși interesele lor se referă la terenuri separate sau părți ale acestora.

(1) jurisdicție.,minereu de persoane pretind să dețină același teren, sau orice parte a acestuia sub un titlu comun împotriva tuturor persoanelor sau corporații care pretinde titlul sau ocuparea de terenuri negativ de a reclamantului, dacă inculpații susțin sau ține sub un titlu comun sau nu, și stabilește titlul de reclamant și poate intra în judecata linistirea titlul și acordarea posesia părții îndreptățite la aceasta, dar dacă pârâtul este în posesia efectivă din orice parte a terenului, un proces cu juriu poate fi cerută de orice parte, după care instanța va dispune o problemă în ejectment ca pentru astfel de terenuri să fie făcut și a încercat de către un juriu., Dispoziție pentru proces de juriu nu afectează acțiunea pe orice terenuri care nu sunt pretinse a fi în posesia efectivă a oricărui pârât. Instanța poate intra în hotărâre definitivă fără a aștepta determinarea acțiunii de ejectare.

(2) motive.,nt în orice județ în care orice parte a terenului se află pentru a avea transport sau alte titluri de creanța sau titlul anulat și nor eliminate din titlu și să i titlul liniștit, dacă o astfel de adevăratul proprietar este în posesia sau nu sau este amenințat să fie deranjat în posesia lui sau a ei sau nu, și dacă inculpatul este un rezident al acestui stat sau nu, și dacă titlul a fost contestat la lege sau nu, și dacă adverse creanța sau titlul sau de interes este nulă pe față sau nu, sau dacă nu nule pe fața sa că acesta poate solicita dovezi extrinseci pentru a stabili validitatea., Un tutore ad litem nu va fi numit decât dacă apare în mod afirmativ că este implicat interesul minorilor, al persoanelor cu o minte necorespunzătoare sau al condamnaților.

(3) DERAIGNMENT de titlu.—Reclamantul trebuie să deraign lui sau de titlul ei de la sursa originală sau pentru o perioadă de cel puțin 7 ani înainte de depunerea plângerii, cu excepția cazului în care instanța de altfel conduce, stabilind carte și pagina de înregistrări în cazul în care orice instrument care afectează titlul este înregistrat, dacă este înregistrată, cu excepția cazului în reclamantul pretinde de la o sursă comună cu inculpatul.(4) hotărâre.,—Dacă se constată că reclamantul are titlu legal al terenului sau este echitabil proprietar al acestora bazat pe una sau mai multe dintre motivele menționate în subsecțiunea (2), sau dacă un default este introdus împotriva inculpatului (în cazul în care nu există dovezi nevoie de a fi luate), curtea se introduce hotărârea de a scoate presupusa cloud din titlul de proprietate a terenului și pentru totdeauna linistirea titlul în reclamantului și cei care pretind sub el sau ea de la începerea acțiunii și adjudging reclamantului să aibă o taxa de bun titlu simplu de spus terenului sau interes, astfel, eliminate de cloud.

(5) înregistrarea hotărârilor judecătorești definitive.,- Toate hotărârile judecătorești definitive pot fi înregistrate în județ sau județele în care terenul este situat și funcționează la vest titlu în mod similar ca și cum un transport au fost executate de un magistrat special sau comisar.

(6) operație.- Această secțiune este cumulativă cu alte remedii existente.,pentru a șterge titlul pentru a împiedica soția sa să pretindă orice închoate în ea și moștenitorii săi să pretindă orice interes în ea și atunci când soția nu a trăit niciodată în județul în care terenul este situat cu soțul ca soția sa și nu a afirmat niciodată vreun drept de a se retrage în pământ, dreptul de a se retrage este cesionat și este un nor pe titlul terenului, iar cumpărătorul terenului are dreptul să înlăture norul și să împiedice soția sau moștenitorii să pretindă orice și succesorii lor în titlu.,

(2) atunci Când aceste fapte sunt dovedite, instanța va admite că soția și moștenitorii soțului sunt de veci și veșnic s-a poruncit de a pretinde nici un interes în țara care decurg din zestrea sau altfel, și că soția nu se alăture în executarea fapte prin care sotul l-a predat terenul ca un singur om în faptele mai sus-menționat nu este eficient pentru a rezerva o fază incipientă dreptul de dower în teren deținute de astfel de cumpărători.

(1) părți.,ca fost achiziționată de către acest stat sau municipiului sau subdiviziuni politice, prin orice procedură sau executare silită pentru neplata impozitelor sau speciale, evaluări, sau succesorul în drepturi la beneficiar sau cumpărător, poate menține o acțiune în cancelarie să liniștită titlul de proprietate a terenurilor incluse în taxa fapta, sau așa achiziționate împotriva titularului de a înregistra titlul de proprietate a terenului, și față de orice altă persoană sau societate care pretinde vreun interes în teren sau orice drept de gaj sau de grevare cu sarcini în acest sens, înainte de eliberarea de impozitul fapta sau înainte de pierderea de proprietate pentru terenul în procedură fiscală sau de blocare a pieței.,

(2) titlu DERAIGNING.- Acțiunile pot fi menținute în continuare dacă reclamantul este sau nu în posesia terenului implicat, dar atunci când pârâtul este în posesia reală a terenului, poate fi avut un proces cu juriu, așa cum este prevăzut în alte acțiuni pentru titlul liniștit. Atunci când acțiunea se bazează pe un act fiscal, plângerea nu trebuie să deraign titlu dincolo de emiterea actului fiscal., Atunci când acțiunea se bazează pe un mijloc de transport de către acest stat, sau orice municipalitate sau alte subdiviziuni politice a acestora, a terenurilor titlul care le-a dobândit printr-o executare silită sau altă procedură pentru neplata impozitelor, plângerea nu trebuie să deraign titlul dincolo de actul de proprietate sau alt instrument sau act de intrare în drepturi titlul în stat sau municipiului sau în alte subdiviziuni politice a statului.

(3) atunci când taxele au fost plătite.,—Nu se va face nicio apărare la acțiune sau atac asupra actului fiscal, cu excepția apărării că impozitele evaluate împotriva proprietății au fost plătite de fostul proprietar înainte de emiterea actului fiscal.

(4) atunci când fapta fiscală a fost emisă înainte de transmiterea de către suveran.,—Nici o apărare se va face la acțiunea din cauza evaluării proprietății sau eliberarea actului fiscal înainte de Statele Unite sau statul a despărțit cu titlu de proprietate, și nici un alt atac se va face pe ea, cu excepția apărarea că impozitele evaluate împotriva proprietății au fost plătite de către persoana, sau un reclamant sub el sau ea, la care brevetul Statele Unite sau transmiterea de la stat a fost emis înainte de emiterea actului fiscal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *