Adaptiv strålning

Definition
substantiv
diversifieringen av flera nya arter från en ny förfaderkälla, var och en anpassad för att utnyttja eller uppta en ledig adaptiv zon
tillägg
Adaptiv strålning sägs ha inträffat när en adaptiv zon som är (eller har blivit) ledig orsakade förfäderna att diversifiera till en mängd relaterade former inom en relativt kort tidsperiod. Var och en av dem är anpassad för att passa till en viss miljönisch.
det vanliga exemplet på adaptiv strålning är honeycreepers i Hawaii., Eftersom Hawaii är en ö, Det fanns färre fåglar (alltså färre konkurrens om mat) medan flera adaptiva zoner var tillgängliga. Några av dem utvecklades och hade fastare, mindre näbbar att riva bort bark för insekter; andra hade längre, böjda näbbar att smutta nektar från rörformiga blommor.,

Credit: Andrew Hendry

See also:

  • adaptive zone
  • ecological niche

ADAPTIVE RADIATION – QUIZ (pdf)

ADAPTIVE RADIATION QUIZ

A two-paged questionnaire on adaptive radiation. The first page is a multiple choice and the second page is diagram analysis., Detta är tänkt att bedöma förståelsen av adaptiv strålning samtidigt som man förbättrar kritiska tänkande färdigheter.

ämnen: genetik& Evolution
lektion: Adaptiv strålning
betyg: 9, 10, 11, 12
Typ: Quiz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *