Asbest Trust Fund utbetalningar för mesoteliom offer

i många fall har asbestoffer upplevt yrkesmässig exponering för asbest från flera källor så att de kan göra anspråk på flera truster. Domstolsbeordrade förvaltare hantera ekonomi och förtroende distributioner och följa strikta kriterier för att avgöra hur mycket ersättning sökande får.

eftersom trusterna måste skydda sina medel för att betala alla nuvarande och framtida fordringar, betalar de flesta truster en procentandel av ett krav (från 1% till 100%)., Offer som är mest sjuka (som mesoteliompatienter) får högsta ersättning.

hur mycket ersättning kan mesoteliom offer få från förvaltningsfonder?

asbest förtroende fastställdes för att ge ekonomisk ersättning till patienter och familjer som har lidit mest av exponering. Varje förtroende har fastställt utbetalningsvillkor baserat på presumtiva medicinska och exponeringskriterier. Villkoren fastställer om en fordran är berättigad till ersättning.

vid fastställandet av asbest trust fund settlements förvaltare granska påståenden mot fel företag., I allmänhet är några av de faktorer som påverkar ersättningsnivåerna följande:

 • diagnos
 • kostnader för sjukvårdskostnader och vård
 • förlorade löner, inklusive potentiella intäkter
 • skuld på grund av medicinskt tillstånd
 • fysisk smärta och lidande
 • ondska och försumlighet av at-fault company
 • civilstånd
 • barns ålder
 • förlust av familjeförhållanden
 • förlust av familjeförhållanden
 • li>

få en gratis kompensationsguide

Läs mer om rättsliga alternativ för mesoteliom offer och hur man får ersättning.,

få din gratis Guide nu

Trust Fund Claim Payment Percentages

trust fund claim payment percentage påverkar kraftigt hur mycket ersättning som någon som skadats av asbestexponering kan få från en framgångsrik fordran från en asbestförvaltningsfond. Till exempel, om personen eller deras älskade har rätt till $100,000 baserat på trustens betalningsplan för deras tillstånd, skulle en förvaltningsfond med en betalningsprocent på 25% betala $25,000.,

förvaltningsfonder för asbestuppgörelse är byggda i syfte att tillhandahålla ersättning för framgångsrika sökande så länge som möjligt. Betalningsprocenten kan öka eller minska över tiden, och förvaltaren av förvaltningsfonden gör dessa justeringar för att hjälpa dem att balansera sina förväntade fordringar med sina faktiska fordringar.

vad händer om betalningsprocenten ändras?

 • Om betalningsprocenten går upp ska sökande som tidigare fått betalningar få ytterligare pengar som står för ökningen av betalningsprocenten.,
 • Om betalningsprocenten går ner, har sökande som redan fått betalningar rätt att behålla sina fulla betalningar.

det genomsnittliga beloppet asbest förvaltningsfonder har betalat har gått ner med 50%, enligt en 2016 artikel ”Uncloaking konkurs förtroende anmälningar i Asbest rättstvister: vederlägga myterna om öppenhet” i Mealeys Asbest konkurs rapport.

samråd med en erfaren mesotelioma trust fund advokat kan hjälpa dig att navigera din fordran, börjar med anspråk översyn.,

typer av Skadegranskningar

de flesta asbest avveckling trust fund fordringar börjar med ett samråd mellan offret och en kvalificerad mesotelioma advokat (se skadeprocess nedan). Efter att ha fått nödvändig information, mesotelioma advokater skicka dokumentation till förtroende för en skadegranskning. Recensioner kan hända på ett av tre sätt:

skyndsam granskning

en skyndsam granskning möjliggör snabb skadereglering, så att asbestoffer och familjemedlemmar kan få snabb tillgång till avvecklingspengar.,

genom den påskyndade processen måste käranden uppfylla det kriterium som fastställts av trust, vilket inkluderar medicinska bevis och yrkesexponering historia. ER anses vara mindre betungande för fordringsägare eftersom översynen bygger på lätt identifierbara medicinska och exponeringskriterier. När förvaltarna verifierar informationen erbjuds käranden ett fast avvecklingsbelopp.

utbetalningsbeloppet beror på trustens storlek., Till exempel Owens Corning, en av de största asbest förtroende i drift idag, har fastställt följande schemalagda värden för er avvecklingsbelopp:

som med andra asbest avveckling förvaltningsfonder, Owens Corning betalar endast en procentandel av avvecklingsbeloppet för att möjliggöra tillräckligt med medel för alla fordringsägare. Den senaste procentsatsen för Owens Corning, etablerad i 2018, är 11.1%. Under 11.1% procentsats, Owens Corning betalar $ 23.865 för mesotelioma fordringar.,

om förvaltarna bestämmer att käranden inte uppfyller kraven för ersättning genom en ER, kan käranden välja för en individuell granskning.

individuell granskning (IR)

När en fordran inte uppfyller trustens presumtiva medicinska och exponeringskriterier och fordran nekas, kan fordringsägare eskalera sitt fall till en individuell granskning. Också, sökande som söker mer betydande avvecklingsbelopp (större än skyndsam översyn ger) kan välja en individuell översyn.,

IR fordringar kan få mer eller mindre medel för käranden, beroende på förvaltarnas undersökningar och beslut., Vid granskning av fallen tittar förvaltarna på faktorer som inkluderar:

 • sökandens ålder, funktionshinder, anställningsstatus, störningar i familjelivet och smärta och lidande
 • bevis för att sökandens skador orsakades av asbesthaltiga produkter som är direkt relaterade till företaget i fråga
 • Exponeringsindustri
 • Resultat av andra liknande belägna påståenden

IR-processen är känd för att ta längre tid än en ER, så det kanske inte passar bäst för sökande som kräver medel omedelbart.,

för dem som har en allvarlig sjukdom (mesoteliom) och behöver medel omedelbart kan det extraordinära kravet ge ekonomisk lättnad.

extraordinärt anspråk

sökande som uppfyller presumtiva medicinska och exponeringskriteriet för en skyndsam fordran och exponeringen är ett resultat av en enda arbetsgivare (eller produkt) är berättigade till en extraordinär fordran översyn. Käranden kan acceptera förlikningserbjudandet eller flytta till skiljedom.,

Asbest Trust Fund Claims vs Lawsuits

sökande som skadats av asbestexponering eller deras nära och kära jämför ofta asbest trust funds vs lawsuits när de ansöker om ersättning för sina skador.

mesoteliom stämningar kräver att du arkivera pappersarbete stämma tillverkaren asbest för olovlig exponering. Efter detta får asbesttillverkaren erbjuda en lösning för att förhindra ett domstolsmål., Annars kommer detta fall vanligtvis att gå till rättegång som kan kräva flera domstolsuppträdanden och kan bli föremål för en eller flera överklaganden av domen, vilket påverkar hur lång tid det tar att få ersättning. Andra saker som påverkar ersättning inkluderar uppsägningar och tidigare domstolsmål, som bestäms av staten fordran lämnas in.

om du är berättigad till krav mot flera asbesttillverkare kan det belopp du får från var och en påverkas av din ersättning från den andra. Vissa stater tillåter uppställningar.,

förvaltningsfonder för asbest skapades för att skydda asbesttillverkare som ansökte om konkurs från stämningar. Om ditt krav är mot en asbesttillverkare som har förklarat konkurs, kan du inte stämma dem för detta krav, men du kan begära ersättning från deras asbestförvaltningsfond om tillämpligt.

att få ersättning genom trust fund claims är vanligtvis snabbare än mesoteliom rättegång bosättningar, på grund av hur processen fungerar. Läs mer om hur man lämnar in en asbest förvaltningsfond fordringar nedan.,

hur man ansöker om en Asbestförvaltningsfond

asbestcanceroffer som ansöker om konkursförvaltningsfonder måste kunna tillhandahålla omfattande dokumentation för att bevisa exponering och sjukdom. De flesta sökande väljer att förlita sig på expert asbest och mesotelioma advokater att lämna in komplicerade påståenden.

i allmänhet kan skadeståndsprocessen delas upp i ett fyra-stegs system:

 • lämna in en fordran – under detta första undersökningssteg, sökande och deras advokater forskning alla möjliga källor av asbest i samband med kärandens sjukdom., Information som samlas in kommer att innehålla uppgifter om sjukdomsnivå, yrkeshistoria (inklusive datum och platser) och militärtjänst, bland annat. Sökande avgöra om en skyndsam eller individuell översyn bäst passar deras behov.
 • förvaltare granskar fordringar – förvaltare granskar dokumentation och bevis baserat på de tre prövningsförfarandena — skyndsamt, individuellt eller extraordinärt. De använder de tillhandahållna uppgifterna för att göra ett sakligt fastställande av en fordran (se skadeundersökningen ovan). Alla förfrågningar granskas på första in, första ut (FIFO) basis.,
 • fordringar likvidation-efter att fordran har validerats tilldelas ett monetärt belopp. Expedierade fordringar tilldelas ett förutbestämt belopp, medan individuella och extraordinära fordringar kan förhandlas fram. Alla fordringar är föremål för en betalningsprocent, som ändras baserat på antalet sökande till den enda förtroende.
 • betalning-när ett monetärt erbjudande erbjuds, sökande har ett visst antal dagar (vanligtvis 30) för att acceptera fordran. Den finansiella restitutionen kan skickas i form av en automatisk bankdeposition.,

begränsningar av förvaltningsfondens anspråk

krav måste lämnas in inom en viss period efter diagnos av asbestrelaterad sjukdom för att få ersättning från en asbestförtroende.

preskriptionsbestämmelserna för mesoteliomanspråk påverkas av preskriptionsbestämmelserna i den stat där exponeringen inträffade, som anges eller förfinas i Trust distribution procedures (TDP) för varje förtroende., Käranden har vanligtvis två eller tre år efter diagnos eller död av sin älskade att få ersättning, men bör konsultera TDP för ytterligare information om den stadga som gäller för deras situation. Om flera asbestrelaterade sjukdomar uppstår är var och en föremål för sin egen preskriptionstid.

Även om du är berättigad till ersättning baserat på alla andra kriterier för förtroendet, gör inte inlämning inom deras preskriptionsbestämmelser dig icke berättigad till ersättning.,

största Asbestförvaltningsfonder

för närvarande hålls cirka 30 miljarder dollar i 60 aktiva asbestförvaltningsfonder som bildats efter att felföretag lämnat in Kapitel 11 konkurs. Trusterna gör det möjligt för företagen att fortsätta den dagliga verksamheten medan de hanterar asbestpåståenden. En styrelse som inrättats av domstolarna förvaltar varje förtroende.

det första förtroende som skapades 1987 var från Johns-Manville Corporation, den största leverantören och producenten av asbest över hela världen. När förtroendet slutfördes finansierades det med 2,5 miljarder dollar., Sedan dess har flera andra förvaltningsfonder med miljarder dollar etablerats.

FAKTALAG

FAKTALAGEN (kort för att främja Asbestkrav Transparency Act) är en föreslagen förordning som påverkar asbest trust fund utbetalning öppenhet.

människor till förmån för denna förordning tror att kravet på att dela information om trust fund fordringar och utbetalningar med allmänheten. Den främsta fördelen är att förhindra fordringsägare från att lämna in fullständiga fordringar med flera förvaltningsfonder, vilket påverkar beloppet i det förtroende som är tillgängligt för andra.,

människor mot FAKTALAGEN anser att denna öppenhet kan leda till ett prejudikat som skadar den totala ersättningen.

detta är en förordning som föreslogs 2017 och har ännu inte antagits. Under tiden fortsätter justitiedepartementet att öka kontrollen av förvaltningsfonder för asbest för att se till att de hanteras korrekt och att bedrägliga påståenden kan identifieras.

med växande reglering och många viktiga faktorer som bidrar till framgången för en asbest förvaltningsfond fordran, är det viktigt att konsultera en erfaren advokat för att diskutera din fordran., Asbest exponering advokater kan använda sina kunskaper om tidigare asbest förvaltningsfond bosättningar och vägleda dig genom processen för att hjälpa dig att få den ersättning du förtjänar för dina skador.,

ta reda på om du kvalificerar dig

fyll i vårt snabbformulär och se om du kvalificerar dig för ersättning till förvaltningsfonden

kolla nu

granskad av Daniel Wasserberg

advokat och juridisk advokat på plats

Daniel Wasserberg var ett New York metropolitan area ”Super advokat rising star” från 2013 till 2018 (advokater under 40 år) och en super advokat i 2019. I 2017, Daniel utsågs till ”Top 100 Civila Litigator” av den Nationella Rättegången Advokater organisation., Detta erkännande tilldelas sällan advokater under 40 år. Daniel är stolt över att kalla sig en rättegång advokat, och är ofta ombedd att tala vid sammankomster av landets ledande advokater, från båda sidor av baren.

Läs Mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *