” false consensus effect”: en egocentrisk bias i sociala perception och attributionsprocesser

bevis från fyra studier visar att sociala observatörer tenderar att uppfatta en” falsk konsensus ” med avseende på den relativa gemensamheten i sina egna svar. En relaterad bias visades existera i observatörernas sociala slutsatser., Raters uppskattade således att särskilda svar var relativt vanliga och relativt overkliga när det gäller aktörernas särskilda personliga dispositioner när svaren i fråga liknade raters egna svar. svar som skilde sig från raterns, däremot, uppfattades som relativt ovanliga och avslöjande av aktören. Dessa resultat erhölls både i enkätstudier som presenterade ämnen med hypotetiska situationer och val och i autentiska konfliktsituationer., Konsekvenserna av dessa fynd för vår förståelse av sociala uppfattningsfenomen och för vår analys av de olika uppfattningarna av aktörer och observatörer diskuteras. Slutligen föreslås kognitiva och perceptuella mekanismer som kan utgöra snedvridningar i uppfattad konsensus och för motsvarande fördomar i sociala inferens-och attributionsprocesser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *