hur beräknas California child support när det finns gemensam fysisk vårdnad?

det finns flera typer av gemensam vårdnad i Kalifornien. I det vanligaste gemensamma vårdnadsarrangemanget delar båda föräldrarna fysisk vårdnad och vårdnaden om barnet. Det innebär att båda föräldrarna är involverade i barnets dagliga liv, och båda föräldrarna fattar viktiga beslut om utbildning, hälsovård och religion. Barnet kan leva med en eller båda föräldrarna.,

för många familjer är dela vårdnad det bästa beslutet för både föräldrar och barn. Föräldrar kan dock också undra hur gemensam vårdnad kommer att påverka deras förmåga att stödja sina barn.

kan en förälder fortfarande få California child support när det finns gemensam vårdnad?

Ja. Delstaten Kalifornien anser att båda föräldrarna har en skyldighet att ge ekonomiskt stöd till ett barn.

När en förälder har ensam fysisk vårdnad, beordras den icke-vårdnadshavare vanligtvis att betala underhållsbidrag., När båda föräldrarna har fysisk vårdnad baseras barnstödet på andra faktorer, såsom den tid som spenderas med varje förälder och varje förälders inkomst. I vissa fall får den förälder som har barnen majoriteten av tiden barnbidrag från den andra föräldern. I andra fall beordras föräldern med den högre inkomsten att betala barnbidrag till föräldern med den lägre inkomsten.

vissa föräldrar kan utarbeta ett stödarrangemang utan att involvera domstolarna. Det är dock ofta bättre för båda parter att ha ett skriftligt juridiskt avtal., Kalifornien använder både inkomst och föräldraskap när man beräknar barnbidrag i fall där föräldrar delar vårdnad. Om du inte låter domstolen veta den procentandel av tiden som barnet spenderar med varje förälder, antas en 50-50 split. Stöd bestäms initialt med hjälp av en barnstödskalkylator, men justeringar kan göras för utbildningskostnader, barnvårdsbehov och ett barns speciella behov. Låt din San Francisco skilsmässa advokat vet om det finns några särskilda faktorer som bör beaktas vid beräkning av stöd för dina barn.,

vårdnad övervägs i beräkningen av barnbidrag

många tror att barnbidrag inte beviljas när båda föräldrarna delar fysisk vårdnad om ett barn. Det är dock inte ovanligt att en eller båda föräldrarna beordras att betala underhållsbidrag även när de delar gemensam vårdnad om barnet, medan vårdnaden om barnet beaktas i en beräkning av underhållsbidrag.

barnbidrag avser periodiska betalningar som görs av en förälder för ekonomiskt stöd och vård av ett barn., När en medförälder har ensam vårdnad om sitt barn, är den icke-vårdnadshavare medföräldern vanligtvis beordrad att betala underhållsbidrag till vårdnadshavaren. I gemensam vårdnad anses ett barn ha två vårdnadshavare. I de flesta fall betalar föräldern med högre inkomst stöd till föräldern med lägre inkomst. Men det finns undantag.,

andra faktorer som påverkar mängden barnstöd som betalas inkluderar:

  • hur lång tid varje förälder spenderar med barnet
  • Skattefaktorer
  • antal och ålder för barn som bor i hemmet
  • utbildning och barnomsorg
  • barnets särskilda behov
  • kostnaderna för att upprätthålla varje hem

Kalifornien vårdnad, skatteavdrag och dina rättigheter

US tax law erbjuder vissa skattelättnader för skattebetalare med barn., Dessa inkluderar ett högre standardavdrag, ett undantag för varje barn, ett barnskatteavdrag och ett avdrag för barnomsorg och utbildningskostnader. När du var gift delade du och din man dessa avdrag. När du är skild kan avdrag inte längre delas. Även om du och ditt ex dela ditt barns utgifter, IRS regler tillåter endast en förälder att göra anspråk på barnet på sina skatter. I de flesta fall får den vårdnadshavare avdraget. Det finns alla typer av California barn vårdnad avtal., Du kan ha ensam fysisk vårdnad, eller du kan dela fysisk vårdnad med ditt ex. Du kan ha ensam eller gemensam vårdnaden. IRS anser att föräldern med vilken barnet tillbringar flest nätter vara vårdnadshavare förälder.

vad händer om din California child custody order delar tid lika mellan föräldrarna?

i det här fallet får föräldern med den högsta justerade bruttoinkomsten göra anspråk på barnet.

om du är vårdnadshavare kan du välja att ge din ex-make rätt att göra anspråk på ditt barn eller barn som beroende., I själva verket, när det finns mer än ett barn, frånskilda föräldrar kan välja att dela avdrag så att alla förmåner. För att göra detta måste du fylla i Blankett 8832. Du kan ange om du ger upp avdraget i ett år eller flera år. Din ex-make måste sedan bifoga formuläret till sin inkomstdeklaration.

vissa skilsmässaavtal i Kalifornien kräver att vårdnadshavaren ger upp rätten till skattebefrielse genom formulär 8832.

varje situation är annorlunda., Om du har frågor om ditt eget California child support fall, vänligen kontakta Marin County skilsmässa advokater på Law Offices av Paul H. Nathan. Våra kvinnor-bara skilsmässa advokater kämpar hårt för att se till att mödrar får det ekonomiska stöd de behöver. För att boka tid, ring oss på 415-341-1144.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *