Hypergeometrisk fördelning

Hypergeometrisk fördelning, i statistik, distributionsfunktion där val görs från två grupper utan att ersätta medlemmar i grupperna. Den hypergeometriska fördelningen skiljer sig från binomialfördelningen i bristen på ersättningar. Således används det ofta i slumpmässig provtagning för statistisk kvalitetskontroll. Ett enkelt vardagligt exempel skulle vara det slumpmässiga urvalet av medlemmar för ett lag från en befolkning av tjejer och pojkar.,

i symboler, låt storleken på den valda befolkningen från be N, med K-delar av befolkningen som tillhör en grupp (för enkelhetens skull, kallad framgångar) och N − k som tillhör den andra gruppen (kallade misslyckanden). Låt vidare antalet prover som tagits från populationen vara n, så att 0 ≤ N ≤ N., Sedan ges sannolikheten (P) att antalet (X) av element som dras från den framgångsrika gruppen är lika med något tal (x) avmed hjälp av notationen av binomialkoefficienter, eller med hjälp av faktoriell notation,

medelvärdet av den hypergeometriska fördelningen är nk/N, och variansen (kvadraten av standardavvikelsen) är nk(n − k)(N − k) (N − k).n)/N2 (n-1).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *