vem betalar Titel försäkringskostnader i Texas, köpare eller säljare?

titelförsäkring krävs för nästan alla hypotekslån i Texas. Denna speciella typ av försäkring medför en engångskostnad och fungerar som ett kritiskt skydd för homebuyers mot ”titelfordringar” – som hemlig skuld i samband med den tidigare ägaren.

hur titel försäkring fungerar

i delstaten Texas, regeringstjänstemän registrera alla fastighetstransaktioner., Ibland kan poster relaterade till en fastighet indikera obetald skuld – vi har sett ”mekanik liens” och skulder i samband med borgen obligationer, bara för att nämna några färgglada exempel. Eftersom dessa typer av skulder eller emissioner är förknippade med ägande i fastigheten, bör homebuyers vara medvetna om riskerna.

köpare vill hem som de kommer att äga ”fri och tydlig” bortsett från alla inteckning relaterade medel. Det är där titelföretag spelar en ovärderlig roll.,

När en köpare köper titelförsäkring för en fastighet granskar titelbolaget alla tillgängliga poster som relaterar till egendomen. I synnerhet kommer företaget att arbeta för att identifiera eventuella ägarproblem-om det upptäcks kommer titelbolaget att försöka lösa problemet.

trots den rigorösa sökningen kan det finnas fall där problem uppstår efter att homebuyer har köpt fastigheten. Detta är när titel försäkring är kritisk. Homebuyers som stöter på dessa frågor är tacksamma för det skydd som erbjuds av titelförsäkring.,

vem betalar Titelförsäkringen, köparen eller säljaren?

Så, vem betalar för titelförsäkring i Texas? Köparen eller säljaren? Även om detta kan variera från en transaktion till nästa, det är brukligt i Texas för säljaren att betala för ägarens titel försäkring – medan köparen betalar för försäkring för långivaren. I likhet med många stängning kostnader, dessa avgifter kan förhandlas mellan köpare och säljare.

ett undantag från denna praxis är när en fastighet köps från nybyggnation – vanligtvis måste köparen betala för båda typerna av titelförsäkring i dessa fall.,

för att sammanfatta finns det två olika typer av titelförsäkringar:

  • långivarens policy krävs i de flesta situationer där transaktionen finansieras. Denna politik skyddar långivaren eller banken, vanligtvis tills lånet har betalats ut eller refinansieras.
  • ägarens policy betalas vanligtvis av säljaren och är vanligtvis valfri. I de flesta fall betalas kostnaden för ägarens titelförsäkring endast en gång, även om täckningen varar i obestämd tid. Medan exakta detaljer kan variera, är detta vanligtvis hur denna täckning fungerar.,

enligt American Land Title Association:

”en ägares Policy utfärdas vanligtvis i mängden av fastighetsköpspriset, och förblir i kraft så länge ägaren, eller hans eller hennes arvingar, behåller ett intresse för fastigheten. Förutom att identifiera risken innan en transaktion är klar kommer ägarens Policy att betala giltiga fordringar och alla försvarskostnader mot attacker på titeln.”

den här bloggen täcker själva grunderna i titelförsäkring och syftar till att förklara ”vem betalar för titelförsäkring i Texas.,”För eventuella ytterligare frågor du kan ha om titel försäkring i Texas eller andra inteckning relaterade förfrågningar, gärna nå ut till en av JVM utlåning kunniga kund rådgivare. Du kan nå vårt team på 7 dagar i veckan, antingen per telefon (855) 855-4491 eller via e-post [email protected]

Jay Voorhees
Grundare/Mäklare | JVM Utlåning
(855) 855-4491 | DRE# 1197176, NMLS# 310167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *